B 44 ANDĚL STRÁŽNÝ

Stacks Image 18340
Kombinace: lila na bledě modré
Výsledná barva:
světle fialová
Čakra: krční a korunní čakra
Tarotová karta: Kalichová sedmička
Symbolické vyjádření v I-t'ingu: 44. hexagram - Spojení, horní trigram: nebe, dolní trigram: vítr
Základní téma: Proměna negativního ve smírné.
Pozitivní aspekty osobnosti: Původce zrněny, osvobozující sebe i jiné. Člověk s mírovou misí, spojený s bohem a schopný praktické aplikace těchto oblastí (v podobě „spolutvoření"). Je si vědom své vlastní božské jiskry. Léčitel, naplněný inspirací a spojený se svým vyšším já. Komunikuje přátelsky, lehce, aktuálně, avšak jde do hloubky. Je schopen se dobře koncentrovat a spolupracovat s jinými lidmi. Musí tvrdě pracovat, aby splnil svůj životní úkol, ale dělá to rád. Je ve spojení s říší andělů, tedy s jemnolátkovými sférami a umí o tom dobře hovořit.

Ke zpracování: Postrádá vnitřní mír. Nestojí nohama na pevné zemi. Je zoufalý z okolností svého života, ze své existence jako takové a pochybuje o Bohu. Měl těžké dětství, prožitky ještě nejsou zpracovány. Podléhá sebeklamu a smyšlenkám. Kojí se nadějí, že se vše k dobrému obrátí, zvláště v situacích, kdy je něco takového úplně nemožné.

Spirituální rovina: Je zdrojem božské inspirace a podpory „z onoho světa". Spojuje s vnitřním plynutím a s důvěrou v tento proud. Pomáhá nalézt vlastní životní filozofii mimo pevné struktury (např. náboženství). Navazuje kontakt s „oázou duše", tzn. s věděním, jež má své místo hluboko v mém nitru, z něhož mohu čerpat.

Duševní rovina: Umožňuje navázat spojení mezi různými životními aspekty. Otevírá ducha „vyšší inteligenci", např. mimosmyslovému vnímání. Vrací ze stavu povznesenosti zpět na pevnou zem. Vymazává staré vzory.

Emocionální rovina: Přináší radost a čistou, od ega oproštěnou motivaci. Odnímá utrpení, pocházející z egocentrismu. Osvobozuje od dětských traumat a od následků tělesného, mentálního a sexuálního zneužívání.

Tělesná rovina: Harmonizuje činnost štítné žlázy a hypofýzy. Pomáhá při psychosomatických nemocech, problémech čelisti a šíje, zejména v pravé části.

Místa vhodná k aplikaci: Kolem krku a podél celé hranice vlasového porostu.

Afirmace: Ničeho se nedržím a nic neočekávám.

Zvláštnosti: Posiluje lidi, kteří se setkali s UFO, mimozemšťany a anděly a jsou tím ohroženi a znejistěni. Lila barva, jež je použita ve vrchní části tohoto flakónu, se objevuje už jen u dvou dalších flakónů. „Lila" znamená v aura-somě bledě fialová. K tématu „zneužívání" viz také „Zvláštnosti" u flakónu č. 5.
Zpět na stranu EQUILIBRIUM