B 45 DECH LÁSKY

Stacks Image 18340
Kombinace: tyrkysová na purpurové
Výsledná barva:
fialová
Čakra: základní, srdeční a korunní čakra
Tarotová karta: Kalichová šestka
Symbolické vyjádření v I-t'ingu: 45. hexagram - Shromáždění, horní trigram: jezero, dolní trigram: země
Základní téma: Dávat a brát v lásce.
Pozitivní aspekty osobnosti: Čerpá z dávného vědění a velmi dobře mu rozumí. Senzitivní člověk se silně vyvinutou intuicí. Vyznává estetiku ve všech oblastech života. Kreativní a odhodlaný v kontaktu s ženskou částí své osobnosti. Snaží se být vnitřně vyvážený a neustále na tom pracuje s pomocí nových věcí. Jeho láska je spojena s jeho životním úkolem, tzn. že je činný v oblasti péče o druhé a vykonává rád své povolání. Dovede věci pečlivě plánovat a to tak, že jsou krásné a příjemné. Přitom má pořád na paměti, aby lidé, pro které tvoří své plány, se cítili dobře.

Ke zpracování: Stále je závislý na minulé lásce, což jeho současnou situaci velmi ztěžuje. Blokády jeho pocitů také nepříznivě působí na sexualitu. Má problémy s vyjadřováním. Protože má s vlastními pocity takové potíže, prožívá emoce hlavně skrze druhé lidi. Často též bere problémy jiných na sebe a snaží se je také za ně řešit. Je extrémně ctižádostivý, přeceňuje se a straní se ostatních.

Spirituální rovina: Pomáhá rozvíjet soucit a uvědomovat si bezvýhradnou lásku. Člověk začíná citlivěji vnímat svůj rozvoj a prostor a také rozpoznávat své jasnovidecké schopnosti. Dopomáhá k nové vnitřní síle.

Duševní rovina: Umožňuje se vypořádat s důsledky dřívějšího potlačování sexuálních pocitů. Pomáhá rozvíjet tvořivé myšlení. Utváří odstup od problémů nebo sporů všeho druhu.

Emocionální rovina: Propůjčuje duši a výrazu emocí více autenticity, nově orientuje tyto pocity. Umožňuje uvědomit si vlastní emoce, aby člověk už nikdy nemusel parazitovat na pocitech jiných lidí. Pomáhá umět se sám o sebe postarat.

Tělesná rovina: Působí podpůrně při změně stravovacích zvyklostí a umožňuje zřetelněji poznávat, co vlastní tělo potřebuje. Doporučuje se při chorobném nechutenství a nadměrné chuti k jídlu, při srdečních chorobách, stresu a přepracování.

Místa vhodná k aplikaci: Kdekoliv na těle. Při stresu zvláště v krajině srdeční.

Afirmace: Všechno je svým způsobem krásné.

Zvláštnosti: Pomáhá vyrovnat se se zklamáním v lásce.
Zpět na stranu EQUILIBRIUM