B 46 POUTNÍK

Stacks Image 18340
Kombinace: zelená na purpurové
Výsledná barva:
tmavá jadeitová zeleň
Čakra: základní, srdeční a korunní čakra
Tarotová karta: Kalichová pětka
Symbolické vyjádření v I-t'ingu: 46. hexagram - Stoupání, horní trigram: země, dolní trigram: vítr
Základní téma: Nový počátek lásky.
Pozitivní aspekty osobnosti: Oddaný člověk, který se soustřeďuje na svůj život a žije s důvěrou v proces „velkého celku", a to i tehdy, jde-li to s ním někdy s kopce. „Nejdřív práce, potom legrace", což znamená, že to, co dělá, dělá pořádně a s notnou dávkou soustředění. Miluje zahradu (zahradu venku, ale také ve svém nitru; „zahradou" je míněno abstraktně i konkrétně místo, kde něco roste a kvete a kde je možno sklízet plody svého snažení i nalézt odpočinek). Nosí v sobě lásku, otevírající srdce jiných lidí. Je spojena s „vnitřním dítětem". Hodí se k výkonu povolání, ve kterých se rodí nové věci jak v konkrétním, tak i abstraktním smyslu.

Ke zpracování: Je extrémně zaměřen na vlastnictví - to platí i pro lásku. Tato žádostivost se může odrážet nejen v lásce, ale i v sexu. Stále znovu se zamilovává, ale nikdy se nedostane k tomu, aby někoho miloval doopravdy. Jeho život je ovlivňován vlastními vzory a nemá zájem se na ně podívat. Je ochromen žárlivostí a závistí. Neví, co je to důvěřovat. Vždy potřebuje, aby mu druzí schválili, když chce udělat něco sám pro sebe.

Spirituální rovina: Umožňuje vyzrávat pro nějakou duchovní činnost (např. pro pravidelnou meditaci) a sílu. Podporuje proces, na jehož konci se dosahuje vyššího cíle. Pomáhá rozvíjet soucítění. Přivádí uživatele k vědomí toho, že sám sobě může dovolit to, co uzná za vhodné.

Duševní rovina: Je zdrojem kreativity a optimistického pohledu na život. Pomáhá se oprostit od vášní a závislostí. Zbavuje omezujících vzorů z dětství, zejména těch, jež se týkají dětské žárlivosti.

Emocionální rovina: Rozpouští závist, žárlivost a majetnické chování. Poskytuje novou, pozitivní orientaci ve světě pocitů. Pomáhá odpustit sobě i jiným. Tiší bolest z přervané lásky.

Tělesná rovina: Pomáhá při candidě, při nádorech v dolní části břicha a při všech menstruačních problémech (příliš silné, slabé, nepravidelné menstruaci atd.) i při bronchitidách.

Místa vhodná k aplikaci: Kolem srdce, při menstruačních problémech v podbřišku.

Afirmace: Vidím fontánu v zahradě svého srdce.

Zvláštnosti: žádné
Zpět na stranu EQUILIBRIUM