B 47 STAROBYLÁ DUŠE

Stacks Image 18340
Kombinace: královská modř na citrónové žluti
Výsledná barva:
zelená
Čakra: čakra plexu solaris a srdeční čakra a dále třetí oko
Tarotová karta: Kalichová čtyřka
Symbolické vyjádření v I-t'ingu: 47. hexagram - Tíseň, horní trigram: jezero, dolní trigram: voda
Základní téma: Uvádět ducha do souladu s tělem.
Pozitivní aspekty osobnosti: Má schopnosti mimosmyslového vnímání. Je ve spojení se svým vyšším já. Nosí v sobě mystické vědění. Má jasnou životní orientaci a učí příkladem, který sám dává. Je spojen se svým srdcem a dovede to vyjádřit. Jedná, místo aby jen reagoval (akce namísto reakce).

Ke zpracování: Předstírá, jako by byl soustředěný a vyrovnaný, ale za tím není nic jiného než vnitřní napětí. Těžký případ naprostého diletanta. Manipuluje s jinými lidmi. Od života dostává mnoho, ale neví, co si s tím počít. Je schopen inspirace, ale tato inspirace je emocionálně kontrolována.

Spirituální rovina: Pomáhá rozvíjet mimosmyslové vnímání a prostřednictvím meditace a vědomí nabýt inspirace. Spojuje s vyšším já. Substance na spirituálním poli posiluje schopnost rozlišování. Zbavuje sebeklamu. Navádí pozornost na „cestu".

Duševní rovina: Vyvažuje pravou a levou hemisféru, tzn. nastoluje rovnováhu mezi analytickou a kreativní činností mozku. Usnadňuje logické myšlení, schopnost si vybavovat i formulovat cíle a získat tak nový přístup k již existujícímu vědění.

Emocionální rovina: Pomáhá jasněji vnímat emoce a definovat je. Umožňuje lépe se vypořádat s úzkostí, zvláště je-li mentálně podmíněna.
Pomáhá při neurózách.

Tělesná rovina: Působí příznivě při degenerativních chorobách (Alzheimerova nemoc apod.), při stavech vyčerpání a při nedostatku vytrvalosti. Mírní bolesti ve střední části zad a srdeční obtíže, zvláště jsou-li mentálně podmíněny.

Místa vhodná k aplikaci: Kolem plexu solaris a srdeční krajiny i kolem celé hranice vlasového porostu.

Afirmace: Dělám to nejlepší z možností, které mám.

Zvláštnosti: Jako „starobylá duše" se často označuje taková duše, která má již za sebou mnoho inkarnací. Jiní zastávají názor, že všichni lidé jsou „starobylé duše". Aura-Soma dnes zaujímá k označení tohoto flakónu poněkud rozporuplné stanovisko, jelikož stimuluje spirituální ješitnost mnoha lidí.
Zpět na stranu EQUILIBRIUM