B 49 NOVÝ POSEL

Stacks Image 18340
Kombinace: tyrkysová na fialové
Výsledná barva:
tmavě fialová s tyrkysovými skvrnami
Čakra: srdeční a korunní čakra
Tarotová karta: Kalichová dvojka
Symbolické vyjádření v I-t'ingu: 49_ hexagram - Převrat, horní trigram: jezero, dolní trigram: oheň
Základní téma: Vyjádření pocitů.
Pozitivní aspekty osobnosti: Flexibilní, kreativní člověk s mnoha novými myšlenkami a velkým zájem o další rozvoj. Má vynikající cit pro rytmus, plynutí i plánování času a dar řeči. Často pracuje v masmédiích. Spojuje svou spiritualitu a svou lidskou existencí především se zřetelem na lásku. Umožňuje jiným, aby sdíleli jeho pocity. Uvědomuje si, že pozitivní a negativní stránky, jež vidí na jiných, pocházejí z něho samotného.

Ke zpracování: Hledá ideální vztah, přitom však nevyužívá ty možnosti, které se mu nabízejí. Člověk zbavený odvahy, stahující se do ústraní pro pocit víny. Dělá mu potíže se s někým o něco dělit (o peníze, city, různé věcí). Připadá mu nesmírně těžké změnit sebe i situaci, ve které se nachází. Nechá jiné, aby po něm šlapali.

Spirituální rovina: Pomáhá jasněji rozpoznat vlastní cestu a dokázat mluvit s jinými lidmi o spirituálních záležitostech. Dovoluje překonat utopismus a nadnesený idealismus. Přináší hluboké porozumění pro změny a tím odstraňuje beznaděj, která mnohé změny doprovází.

Duševní rovina: Pomáhá se vypořádat s otázkami autority. Přináší novou rovnováhu, pokud u jedince převládá analytický způsob uvažování. Zpřístupňuje opravdovost, důvěru, schopnost se rozhodovat a správný cit pro posloupnost a plánování času.

Emocionální rovina: Zbavuje všech pocitů viny a absence odvahy ve vztazích, stejně jako starých, emocemi zatížených vzpomínek z dětství. Pomáhá při navazování nových vztahů, vnáší sem pružnost (totéž platí i pro profesionální vztahy).

Tělesná rovina: Ulevuje při bolestech ramenou, zvláště v pravém, u „tenisového lokte", při nosních polypech, při hnisání v čelních dutinách. Harmonizuje brzlík a štítnou žlázu.

Místa vhodná k aplikaci: Kolem hrudníku a hranice vlasového porostu, při problémech s mluvením kolem krku.

Afirmace: Otevírám se lásce.

Zvláštnosti: Pomáhá při problémech s řečí, které mají svůj původ v nějakém traumatickém zážitku.
Zpět na stranu EQUILIBRIUM