B 50 EL MORYA

Stacks Image 25070
Kombinace: bledě modrá na bledě modré
Výsledná barva:
bledě modrá
Čakra: krční čakra
Tarotová karta: Kalichové eso
Symbolické vyjádření v I-t'ingu: 50. hexagram - Kotel, horní trigram: oheň, dolní trigram: vítr
Základní téma: Být připraven žít svůj život od této chvíle v plném souladu s velkým celkem.
Pozitivní aspekty osobnosti: Průkopník, nezištně se angažující a žijící v souladu se svým smyslem života, osudem i svou duší. Důvěřuje Bohu i životu. Je vysoce duchovně rozvinutý a jeho láska zaplavuje svět. Má velký talent pro komunikaci nejrůznějšího druhu. Velmi dobře se vyzná v numerologii a astrologii. Jasně mu to myslí. Dovede lehce odpouštět (sobě i jiným) a prožívat velkou radost. Dokáže odstoupit daleko od sebe, aby se mohl přímo dostat ke svému vědomí.

Ke zpracování: Dosud nepřekonal extrémní rozpory se svým otcem. Možná byl mentálně zneužíván (vymývání mozku silnější nebo slabší formou, k čemuž nemuselo bezpodmínečně docházet ze strany otce). Stále by chtěl, aby se o něj někdo staral. Negativně se staví vůči všem stránkám života. Necítí se být sám se sebou v míru a věří, že je odříznut od svých (kulturních) kořenů. Je to člověk blokovaný na všech rovinách.

Spirituální rovina: Víru věřícího činí reálnějším tím, že mu ukazuje, v co on skutečně věří. Přináší spirituální inspiraci a spojení s vlastním smyslem života. Vytváří shodu mezi vlastní a božskou vůlí. Pomáhá se otevřít světu a novým pravdám, které jsou na míru současné době.

Duševní rovina: Podporuje integraci mužského aspektu osobnosti a harmonizuje příliš analytický způsob nazírání. Ciní srozumitelné problémy autority.

Emocionální rovina: Přináší hluboký mír a odpuštění sobě. Vyrovnává emocionální extrémy. Odstraňuje blokády, zejména ty, jež jsou spojené s řečí a mluvením.

Tělesná rovina: Harmonizuje štítnou žlázu, pomáhá zvláště dětem při zánětech v krku. Ochlazuje a uklidňuje v nejrůznějších souvislostech.

Místa vhodná k aplikaci: Kolem celého krku.

Afirmace: Tvoje vůle se děje skrze mne.

Zvláštnosti: Patří k sadě Mistrů
Zpět na stranu EQUILIBRIUM