B 51 KUTHUMI

Stacks Image 25070
Kombinace: světle žlutá na světle žluté
Výsledná barva:
světle žlutá
Čakra: čakra plexu solaris
Tarotová karta: Mečový král
Symbolické vyjádření v I-t'ingu: 51. hexagram - Bouře, horní trigram: bouře, dolní trigram: bouře
Základní téma: Intelekt na pouti za pravdou.
Pozitivní aspekty osobnosti: Spirituální bojovník, člověk připravený chopit se iniciativy nebo také něco hájit. Vyznačuje se vysokou duševní flexibilitou, myslí a jedná nezávisle. Učí a vede formou pomoci, aniž by příliš zasahoval. Je inspirací pro druhé k tomu, aby se stali tím, čím skutečně jsou. Je pánem svého vlastního osudu, má svůj život pevně v rukou. Jeho intelekt je jasný a silný v pozitivním smyslu. Velmi dobře rozumí číslům (ve všech souvislostech, od matematiky až po numerologii).

Ke zpracování: Člověk bez radosti, jenž může být velmi dogmatický, a proto jde životem s klapkami na očích. S obavami hledí do budoucna a bojí se všeho možného, místo aby byl teď a tady. Je nepřizpůsobivý. Příliš mnoho investoval do svého intelektu a vidí, že takhle nemůže jít dál.

Spirituální rovina: Přináší spirituální schopnost rozlišování, vcítění a soucitu. Ukazuje jiným lidem směr, kam je jim určeno jít. V jasném světle nechává vystoupit moudrost dávnověku.

Duševní rovina: Podporuje proces, v němž jsou řešeny intelektuální problémy a integrováno vědění a moudrost (z něho získané). Stimuluje mentální flexibilitu. Umožňuje porozumět tomu, jak funguje mikrokosmos.

Emocionální rovina: Pomáhá překonávat různé úzkosti, zejména strach z budoucna. Přináší radost do bezútěšného života.

Tělesná rovina: Při extrémním nechutenství a nadměrné chuti k jídlu (anorexii a bulimii). Při chronickým kožních nemocech, pocitech odpornosti, zažívacích potížích a problémech s přijímáním výživných látek.

Místa vhodná k aplikaci: Kolem celé oblasti plexu solaris.

Afirmace: Stojím u brány a vím, že za ní na mne čeká radost.

Zvláštnosti: Patří k sadě Mistrů, zpřístupňuje našemu vnímání svět bohů, duchů přírody a andělů a umožňuje s nimi komunikovat a stejně tak i vnímat celou říši minerálů a rostlin a komunikaci s oběma.
Zpět na stranu EQUILIBRIUM