B 52 LADY NADA

Stacks Image 25070
Kombinace: světle růžová na světle růžové
Výsledná barva:
světle růžová
Čakra: základní a korunní čakra
Tarotová karta: Mečová královna
Symbolické vyjádření v I-t'ingu: 52. hexagram - Stání, horní trigram - hora, dolní trigram hora
Základní téma: Zažít bezvýhradnou lásku.
Pozitivní aspekty osobnosti: Reformátor, tolerantní k idealistickým postojům vlastním i cizím. Věnuje se otázkám životního prostředí a lidstva, intenzivně soucítí s jinými. Není závislý na materiálních věcech. Je v nejvyšší míře schopen se koncentrovat, což pocítí každý v jeho blízkosti. Velmi praktickým způsobem se stará o jiné, často také na profesionální úrovni. Pozná, když jiní lidé potřebují lásku a neváhá se s nimi o ni podělit.

Ke zpracování: Dává lásku i za těch okolností, kdy je využíván a zneužíván a škodí si tím. Jeho mysle je neklidná, málokdy se dokáže uvolnit. Cítí se rozpolcen a prázdný. Je přesvědčen o tom, že není milován. Vše se mu zdá přehnané. Oddává se spirituálním iluzím. (Např. se identifikuje s tím, když se při meditaci sám od sebe dotkne určitého krásného aspektu. Nevidí však, že stejně jako všichni ostatní, musí ještě hodně na sobě pracovat, aby mohl více z tohoto aspektu v sobě realizovat.)

Spirituální rovina: Podporuje a urychluje proces růstu. Pomáhá koncentrovat se při meditaci na sebe. Vrací spirituální iluze na zem. Ulehčuje porozumění Kristově energii, Kristovu vědomí. (Tato energie nemá nic společného s historickým Ježíšem a každý člověk ji může zažít, a je úplně jedno, jestli je křesťan nebo muslim, nevěřící nebo dokonce ateista.

Duševní rovina: Uklidňuje neúnavného ducha. Je zdrojem intuice i koncentrace před zkouškami i v jejich průběhu.

Emocionální rovina: Pomáhá při integraci pozitivních stránek matky nebo, z abstraktního pohledu, modelu ženské role. Podporuje proces vyrovnání se s možným zneužíváním (nejen sexuálním, nýbrž také tělesným - bitím, mentálním a spirituálním). Ve většině případů jsou oběti přesvědčeny o tom, že nejsou ničeho hodny a že si nezasluhují žádnou lásku. Tato substance je také přínosem v procesu, kdy se tyto problémy odstraňují a rozvíjí se sebeláska.

Tělesná rovina: Uvádí celý hormonální systém do rovnovážného stavu. Pomáhá při problémech s dělohou, při menstruaci a v klimaktériu.

Místa vhodná k aplikaci: Kolem břicha, při mentálních problémech se dává vždy jedna kapka na obratel nahoře u hlavy, jedna kapka na spánky a jedna kapka na šíji a vetře se.

Afirmace: Miluji se takový, jaký jsem.

Zvláštnosti: Patří k sadě Mistrů. Při reinkarnační terapii je možno s její pomocí navázat kontakt s inkarnacemi u esejců. Tato substance má vazbu na třetí oko, a sice se zřetelem k hudbě. K tématu „zneužívání" viz také „Zvláštnosti" u flakónu č. 5.
Zpět na stranu EQUILIBRIUM