B 53 HILARION

Stacks Image 25070
Kombinace: světle zelená na světle zelené
Výsledná barva:
světle zelená
Čakra: srdeční čakra
Tarotová karta: Mečový rytíř
Symbolické vyjádření v I-t'ingu: 53. hexagram - Plynutí, horní trigram: vítr, dolní trigram: hora
Základní téma: Cesta, pravda a život. (toto je míněno doslova, nikoliv jako křesťanský citát)
Pozitivní aspekty osobnosti: Praktický vědec, jenž rozumí kosmickým zákonům. Ví, kam jde. Má velmi rozvinutou schopnost si vybavovat a rozlišovat, ví přesně, kdy je na scestí nebo kdy proces nabral nesprávný směr. Osvobodil se od hlubokého napětí a může proto lehce vstupovat do změněných stavů vědomí.

Ke zpracování: Nosí s sebou zátěž nejrůznějších pocitů viny. Může být mimořádně závistivý a žárlivý. Cítí se izolován od ostatních. Věří, že jej ostatní podvádějí. Má za to, že ve spirituální oblasti převládá materialismus. To, v co věří, se nikdy nemění. Nepoznává systém, v němž uvízl - což vede k rigiditě.

Spirituální rovina: Substance pomáhá se spirituálním způsobem spojit s přírodou a nabýt větší vytrvalosti. Je inspirací víry. Zdokonaluje schopnost vnímání různých aspektů jedné situace a vede tak k nalezení správného směru. Povznáší spiritualitu prostřednictvím vědomého správného držení těla, správného dýchání atd.

Duševní rovina: Osvěžuje ducha, má-li pocit, že se nemůže hnout z místa. Rozpouští fobie a skrytou úzkost. Vnáší jasno tam, kde se jedinec cítí být podváděn a při sklonu k sebeklamu.

Emocionální rovina: Odstraňuje pocity viny. Pomáhá se vypořádat se žárlivostí a závistí i se strachem, který má vztah k prostoru /klaustrofobie a agorafobie). Usnadňuje žít podle vlastní pravdy. Napomáhá tomu, aby se člověk cítil sám se sebou dobře.

Tělesná rovina: Zmírňuje všechny obtíže v hrudi, zvláště astma a bronchitidu. Přináší nové uvědomění si těla (tomu, kdo jednoduše prostě vypadl z koordinace, ale také tomu, kdo prožil nějakou nehodu, šok či znásilnění).

Místa vhodná k aplikaci: Kolem celé krajiny srdeční. Při práci s níže uvedenými manipulativními terapiemi po celém těle.

Afirmace: Nalézám místo, kde je pro mne uložena pravda.

Zvláštnosti: Patří k sadě Mistrů. V reinkarnační terapii se daří navázat kontakt s inkarnacemi v Lemurii. Tento flakón si často vybírají ti lidé, kteří se zabývají manipulativním léčením jako je rolfing, Alexandrova nebo Feldenkraisova technika.
Zpět na stranu EQUILIBRIUM