B 54 SERPIS BEY

Stacks Image 25070
Kombinace: čirá na čiré
Výsledná barva:
čirá
Čakra: všechny čakry
Tarotová karta: Mečový kluk
Symbolické vyjádření v I-t'ingu: 54. hexagram: Provdání, horní trigram: bouře, dolní trigram: jezero
Základní téma: Očistit se a zbavit jedů na všech úrovních.
Pozitivní aspekty osobnosti: Filozof s pevnými osobními ideály. Mnohé poznal a uskutečnil. Rozumí konfliktům, bolesti a utrpení. Dívá se jasným pohledem na různé věci a na různé úrovně problémů. Dostává se k univerzálnímu vědění. „Bojovník duhy", tzn. že tento člověk disponuje potenciálem a silou, aby v sobě probudil duhu. A „probudit duhu" opět znamená přivádět čakry ve vlastním těle do rovnováhy a moci je používat.

Ke zpracování: Je závislý na institucích z minulosti. Stále se cítí nepřipraven, je plně vyváděn z konceptu neočekávanými událostmi. Je posedlý a utrápený, věnuje příliš mnoho pozornosti detailům. Extrémně trpí. Jeho slzy mu smyly všechny barvy z jeho života.

Spirituální rovina: Pomáhá měnit energie. Odstraňuje „pavučiny minulosti". Vynáší staré sexuální prožitky do vědomí, aby mohly být uzavřeny. Umožňuje uvědomit si světelné tělo (o tématu „světelného těla" se pojednává v kapitole 4). Čistí a je zvláště vhodná během půstu a po něm.

Duševní rovina: Posiluje schopnost rozhodovat se a také se vyznat v konfliktních a bolestných situacích. Pomáhá zbavit se přehnaných představ o budoucnosti a akceptovat to, co je.

Emocionální rovina: Uvolňuje potlačené slzy, což přináší úlevu. Vnáší světlo do hlubokých úrovní utrpení a vnitřních konfliktů. Je zdrojem odvahy, aby se člověk mohl vypořádat se svými pocity.

Tělesná rovina: Podporuje očistný proces při půstu, působí na vyplavování jedů. Pomáhá tělu vylučovat vodu a hleny.

Místa vhodná k aplikaci: Po celém těle.

Afirmace: Ať směji se či pláči, vidím duhu ve svých slzách.

Zvláštnosti: Patří k sadě Mistrů. Každý se inkarnuje na svém barevném paprsku. Tento flakón na první pozici ukazuje, že podvědomí vlastníka ještě není připraveno vydat informace o svém duševním paprsku. Serapis Bey ale může způsobit, že uživatel objeví barvy, se kterými má většinou něco společného. Ovšem nikdo by se neměl k používání této substance nutit, tak jako byste nikoho jiného k tomu neměli přemlouvat, neboť působí do značné hloubky a může restimulovat vnitřní procesy - např. problematické sexuální zážitky z minulosti, ke kterým se uživatel může konstruktivně postavit teprve tehdy, když je skutečně připraven se na tyto věci podívat.
Zpět na stranu EQUILIBRIUM