B 55 KRISTUS

Stacks Image 25072
Kombinace: čirá na červené
Výsledná barva:
intenzivní světle červená
Čakra: základní čakra
Tarotová karta: Mečová desítka
Symbolické vyjádření v I-t'ingu: 55. hexagram - Hojnost, horní trigram: bouře, dolní trigram: oheň
Základní téma: Očistit se a zbavit jedů na všech úrovních.
Pozitivní aspekty osobnosti: Průkopník spirituálního a také zcela konkrétního, materiálního světa. Pravdě je velmi zavázán. Nashromáždil mnoho moudrosti, ale nikde se s tím nechlubí. Je hotov se obětovat ve jménu vyššího cíle. Často pracuje bez toho, že by za to požadoval peníze. (To je míněno v nejlepším smyslu - dává, aniž by čekal, co za to dostane.) Je objektivní a dovede, když něco začíná, přesně předpovědět, jak to skončí. Je idealista, jenž dokáže své myšlenky prakticky manifestovat. Žádá rovnoprávnost ženy. Nemá žádné problémy se svou sexualitou. Materiální stránce života rozumí velmi dobře.

Ke zpracování: Nosí v sobě velké množství frustrace, hněvu a zlosti z minulosti. Pravděpodobně byl nějakou materiální ztrátou velmi poraněn. Na jedné straně trpí některými jevy ve světě, na druhé straně je však fixován na materiální věci a na svoji smyslnost. Ve svém životě zažil mnoho protikladů a nesrovnal se s tím. Touží po nějakém osobním objevu (ve vztahu k vesmíru, existenci„„) a příliš křečovitě na to čeká, než aby se to mohlo stát.

Spirituální rovina: Podporuje proces iniciace a transformace sebe sama. Buduje průzračný kanál, kterým by proudila energie. Vůdčím osobnostem se skrze tuto substanci dostává pokory. Pocit být izolován od existence je zmírňován.

Duševní rovina: Zjasňuje myšlení. Napomáhá tomu, aby se už člověk neidentifikoval se vším možným a také, aby se oprostil od hněvu.

Emocionální rovina: Osvobozuje od dojmu, že člověku nikdo nenaslouchá. Rozpouští zlost a pocity frustrace a pomáhá je pozitivně proměňovat. Umožňuje lehce překonat traumata z dětství a stejně tak i pocit mučedníka.

Tělesná rovina: Účinky se dostaví u sexuálních problémů všeho druhu a při nedostatku energie. Účinně zbavuje jedů.

Místa vhodná k aplikaci: Kolem celého podbřišku. (Nepoužívat pozdě odpoledne nebo večer, protože tato substance působí velmi povzbudivě, a to by mohlo vést k poruchám spánku).

Afirmace: Mám dost energie, abych mohl jít za svými ideály.

Zvláštnosti: Patří k sadě Mistrů. Vede k probuzení síly kundaliní. Podporuje proces vyrovnání se s možným sexuálním zneužíváním. Tarotová karta „mečová desítka" a tato substance jsou zároveň testem, podle kterého se pozná, zda je někdo schopen unést spirituální zodpovědnost.
Zpět na stranu EQUILIBRIUM