B 56 SAINT GERMAIN

Stacks Image 25070
Kombinace: světle fialová na světle fialové (lila na lila)
Výsledná barva:
světle fialová (lila)
Čakra: korunní čakra
Tarotová karta: Mečová devítka
Symbolické vyjádření v I-t'ingu: 56. hexagram - Putování, horní trigram: oheň, dolní trigram: hora
Základní téma: Oprostit se od negativismu na všech úrovních.
Pozitivní aspekty osobnosti: Reformátor a učitel plný inspirace, se smyslem pro humor, excelentního myšlení a kreativního intelektu. Dovede ustoupit a ví, kdy je to vhodné. Svou přítomností může pozitivně ovlivňovat různé situace, působí jako katalyzátor. Snaží se být fit, protože ví, že je to důležité pro celý jeho zdravotní stav. Je vybavenou mohutnou intuicí a silnými senzitivními schopnostmi. Je rád sám a cítí se ve vlastním světě doma, ale také rád cestuje a poznává nové věci.

Ke zpracování: Mučedník v negativním smyslu slova. Je polapen ve svém způsobu myšlení a chování, v důsledku čehož se nedají změnit okolnosti jeho života. Je vnitřně stresován a zdá se mu, že jej materiální svět ohrožuje. Samotář, cítící se jako bezdomovec, v konkrétním i abstraktním smyslu. Touží po tom být kdekoliv jinde, jen ne tady. Je v pasti svého vlastního světa a své minulosti. Dovádí tělesné odříkání a cvičení až k excesu.

Spirituální rovina: Je oporou při hledání vyšší pravdy. Zbavuje těžkostí, jež mohou vzniknout, jestliže se někdo příliš zabývá utrpením na světě. Spojuje sebelásku s vnitřním mírem. Pomáhá mírnit sebetrýznivý způsob života, nalézt smysl ve vlastní meditační praxi a probudit v sobě senzitivní schopnosti.

Duševní rovina: Přerušuje tok myšlenek, pohybujících se jako v začarovaném kruhu. Stimuluje intuici. Pomáhá se oprostit od sebepopírání a od starých vzorů.

Emocionální rovina: Objasňuje negativní pocitové modely, zvláště co se týče zvládání kritiky. Činí srozumitelnými konflikty pocitů.

Tělesná rovina: Uklidňuje, např. při horečce, při nadměrném rozčilení a při nespavosti. Pomáhá při migrénách a neurotických bolestech hlavy. Možno doporučit zvláště dětem.

Místa vhodná k aplikaci: Kolem celé hranice vlasového porostu.

Afirmace: Důvěřuji tomu, že pilířem mé intuice je rozum.

Zvláštnosti: Patří k sadě Mistrů. Spojuje mužský a ženský princip osobnosti. Pomáhá lidem, kteří jsou přesvědčeni o tom, že prošli nějakou náboženskou zkušeností, zařadit ji do většího rámce a nevidět ji jen v náboženském, nýbrž ve všeobecném spirituálním kontextu. Tato substance má velmi mnoho společného s energií Jupitera.
Zpět na stranu EQUILIBRIUM