B 57 PALLAS ATHÉNA A AEOLUS

Stacks Image 25070
Kombinace: světle růžová na bledě modré
Výsledná barva:
světle fialová (lila)
Čakra: základní, krční a korunní čakra
Tarotová karta: Mečová osmička
Symbolické vyjádření v I-t'ingu: 57. hexagram - Pronikání, horní trigram: vítr, dolní trigram: vítr
Základní téma: Vzdát se vzorů minulosti.
Pozitivní aspekty osobnosti: Umělecky nadaný člověk, velmi dobře se vyjadřující psaním, malováním, hudbou, tancem atd. Je dynamický a je „v proudu", dělá správné věci ve správném čase. Lehce se vydává na „vnitřní cestu" (vizualizace, meditace, snění apod.). Disponuje velkou silou, protože mužský a ženský princip jeho osobnosti se nachází v rovnováze. Překonal mnoho těžkostí a je si vědom svých vlastních mantinelů. Zasazuje se o pokrok lidstva, a sice v nejrůznějších oblastech (umění, společnost, ekologie atd.). Má volný přístup k vědění, někdy dokonce i k materiálním věcem (např. prostřednictvím dědictví).

Ke zpracování: Rozum a city se u něj dostávají často do konfliktu. Své cíle si stanovil příliš vysoko. Je pro něj příliš obtížné zbavit se minulosti. Mužský a ženský princip osobnosti nejsou vyváženy, což vede k tomu, že má problémy s integrací jejích dalších částí.

Spirituální rovina: Zpřístupňuje starobylé vědění, kreativní inspiraci z hlubokých (duševních) úrovní a harmonizuje mužskou a ženskou stránku osobnosti. Ukazuje, na jakém místě spirituální cesty se uživatel v dané chvíli nachází. Činí schopným zbavit se dogmatického způsobu myšlení a spirituální obsahy „přetransformovat" tak, aby byly přístupné lidskému rozumu.

Duševní rovina: Podněcuje lásku k životu a přináší tak vnitřní mír. Umožňuje zařadit se do proudu. Je pramenem pozitivního přístupu k materiální stránce života a celkově i života vůbec.

Emocionální rovina: Uvádí do souladu roviny pocitů a myšlení. Osvěžuje vztahy.

Tělesná rovina: Pomáhá při všech problémech s menstruací, zvláště při silném krvácení a také při potížích s řečí nebo při dyslexii.

Místa vhodná k aplikaci: Kolem spodní části trupu, kolem krku a podél hranice vlasového porostu.

Afirmace: Pouštím se a důvěřuji.

Zvláštnosti: Patří k sadě Mistrů. V reinkarnační terapii navazuje kontakt se starověkým Egyptem a starým Řeckem. Pomáhá lépe si v paměti uchovat sny.
Zpět na stranu EQUILIBRIUM