B 59 LADY PORTIA

Stacks Image 25070
Kombinace: světle žlutá ná světle růžové
Výsledná barva:
světle zlatá
Čakra: základní čakra, „druhá čakra" a čakra plexu solaris
Tarotová karta: Mečová šestka
Symbolické vyjádření v I-t'ingu: 59. hexagram - Odloučení, horní trigram: vítr, dolní trigram: voda
Základní téma: Spravedlnost a schopnost rozlišovat.
Pozitivní aspekty osobnosti: Vynikající řečník s vysoce rozvinutým citem pro rozlišování, spravedlnost a vyváženost. Orientuje se ve strukturách z minulosti, zejména se zřetelem k náboženství, přitom ale dobře vidí do budoucna. Jedná nezištně. Je přátelský a zároveň má řídící schopnosti. Svůj humor a radost přenáší na lidi, s nimiž společně žije. Nachází se v procesu růstu a hledat mu přináší radost. Je vděčný za to, co mu život nabízí. Říká jiným, co je potřeba, aby slyšeli.

Ke zpracování: Nevidí, co už vytvořil, nýbrž se stále jen koncentruje na to, co ještě musí být uděláno. Neustále se kritizuje a odsuzuje. Příliš mnoho mluví. I když je velmi schopný a všestranně nadaný, je pro něj problém vidět, čeho už dosáhl. Nemá žádnou radost ze života. Nechá se utlačovat svými pocity viny. Často trpí nadváhou.

Spirituální rovina: Navazuje spojení s vlastní pravdou. Je nositelem spirituální schopnosti rozlišovat, duševní velkorysosti a vděčnosti. Pomáhá zbavit se návyku ustavičného kritizování a znevažování.

Duševní rovina: Ruší staré modely a povzbuzuje k novému chápání a rovněž k novému sebeporozumění. Pomáhá oprostit se od přemíry analytického způsobu myšlení.

Emocionální rovina: Vede k pochopení toho, že mnohých věcí nemůže být v životě dosaženo. Působí velmi jemně na pročištění emocionální oblasti. Je zdrojem radosti a pomáhá překonat strach, zvláště ty obavy, že člověk není dost dobrý.

Tělesná rovina: Podporuje vyměšování střevním traktem a močovým ústrojím. Zmírňuje kožní problémy zvláště v pubertě.

Místa vhodná k aplikaci: Kolem celého podbřišku.

Afirmace: Rozumím zákonům života a rostu.

Zvláštnosti: Patří k sadě Mistrů. Pomáhá terapeutům a klientům při rebirthingu především tam, kde už klient získal určité zkušenosti.
Zpět na stranu EQUILIBRIUM