B 60 LAO-C A KVAN-JIN

Stacks Image 25070
Kombinace: modrá na čiré
Výsledná barva:
bledě modrá
Čakra: krční čakra
Tarotová karta: Mečová pětka
Symbolické vyjádření v I-t'ingu: 60. hexagram - Omezení, horní trigram: voda, dolní trigram: jezero
Základní téma: Nalézt tak hluboký mír, že je člověk schopen akceptovat vše, s čím je v životě konfrontován.
Pozitivní aspekty osobnosti: Dosáhl moudrosti, protože neustále kladl otázky sobě a životu. (T.o je míněno v pozitivním smyslu.) Je ve spojení se svým nejhlubším nitrem. Bere si ponaučení, skrývající se v těžkých situacích. Na jedné straně je obklopen charizmatickým klidem a sám se vyznačuje charizmatickým mlčením, což znamená, že může těmito svými . vlastnostmi velmi pozitivně ovlivňovat různé situace, na druhé straně je však požitkem s ním vstupovat do rozhovoru a komunikace. Dokáže realisticky hodnotit své schopnosti. Dovede velmi dobře přijímat a tím zároveň dávat (např. tím, že naslouchá a je tak oporou jiným lidem). Vytváří silnou přítomnost.

Ke zpracování: Dává příliš mnoho a nedbá na to, že se vyčerpává. Velmi dá na mínění jiných a následkem toho se cítí rozpolcený a v izolaci. Vlastní kvality skrývá. Je pro něj těžké říci, co mu leží na srdci. To se týká v prvé řadě záležitostí plných nevyplakaných slz. Nemá cit pro proporce, tzn. že přisuzuje příliš velký význam detailům.

Spirituální rovina: Přináší mír. Osvobozuje od omezení. Má zásluhu na tom, že udržuje hoření vnitřního světla, tzn. že si je osoba vědoma toho, že v jejím nitru je něco živého, co už nemůže být zničeno.

Duševní rovina: Obnažuje prostřednictvím vědomí kořeny nevědomého utrpení a tím pomáhá se od tohoto utrpení osvobodit. Usnadňuje zadávání otázek sobě samému a dále proces, v němž je dosahováno pozitivních, růstu napomáhajících výsledků.

Emocionální rovina: Uklidňuje při nadměrné impulzivitě. S pomocí substance se daří vyjádřit emocionální problémy.

Tělesná rovina: Uklidňuje a chladí při infekčních nemocech, při horkosti v určitých částech těla apod. Zmírňuje problémy s řečí, jež mají tělesnou příčinu (např. vrozený rozštěp patra), tím, že působí na psychické úrovni. To neznamená, že vyléčí rozštěp patra, nýbrž že se zmenší problém ostýchavosti.

Místa vhodná k aplikaci: Nanáší se kolem krku.

Afirmace: Osvobozuji se od všeho, co mě omezuje.

Zvláštnosti: Patří k sadě Mistrů. Působí jako „mezilék" a přípravný prostředek pro jiné substance aura-samy (viz vysvětlení k flakónu č. 11).
Zpět na stranu EQUILIBRIUM