B 61 SANAT KUMARA

Stacks Image 25070
Kombinace: světle růžová na světle žluté
Výsledná barva:
světle korálová
Čakra: základní čakra, „druhá čakra" a čakra plexu solaris
Tarotová karta: Mečová čtyřka
Symbolické vyjádření v I-t'ingu: 61. hexagram - Vnitřní opravdovost, horní trigram: vítr, dolní trigram: jezero
Základní téma: Osobní ztráta, transpersonální zisk.
Pozitivní aspekty osobnosti: Ve všem, co dělá, je přátelský, pozitivní a rozvážný. Ví, co je pro něj dobré. Je si vědom své síly a dokáže ji přirozeně a skromně vyjádřit. Překonal úzkosti a problémy ve svém sexuálním životě a je po této stránce vyvážený a šťastný. Má spisovatelské a učitelské nadání, dovede řečnit a být úspěšný v státní správě. Zná tajemství úspěchu. Je to poctivý člověk, mající mnoho lásky a citu k sobě i k jiným. Používá meditaci a kontemplaci nanejvýš konstruktivním způsobem.

Ke zpracování: Potřebuje mimořádně velké množství lásky a působí mu to značné starosti. Tyto starosti a úzkosti se mu staví do cesty a brání tomu, aby se otevřel reálné lásce. Inklinuje ke vztahům, které ho uvrhují do závislosti na lidech, ale také na alkoholu nebo drogách. Sexuálně je nezkušený, čímž také strádá. Utrpěl osobní ztrátu. Snaží se probojovávat, ale nikdy nedosáhne opravdového úspěchu. Má za to, že masky, jež si lidé nasazují, představují jejich skutečnou osobnost.

Spirituální rovina: Umožňuje lépe porozumět utrpení (vlastnímu i ostatních lidí). Přináší hlubší rovinu vnímání a rovněž hlubší meditační rovinu.

Duševní rovina: Pomáhá se vyrovnat s následky možného mentálního zneužívání G,mentálním zneužíváním" se myslí např. skutečnost, kdy rodiče nebo učitel nějakému dítěti neustále říkají, jak je nešikovné nebo hloupé či něco podobného).

Emocionální rovina: Objasňuje hluboké úzkosti a jiné ohrožující pocity. Pomáhá vymazat zraμění a smutek vážící se k minulosti, a to i z velmi dávné doby.

Tělesná rovina: U (chronických) kožních nemocí i nervových problémů, např. u Parkinsonovy a Alzheimerovy choroby. Pomáhá lépe akceptovat nemoc.

Místa vhodná k aplikaci: Kolem celého břicha.

Afirmace: Učím se a rostu zásluhou životních těžkostí.

Zvláštnosti: Patří k sadě Mistrů. V reinkarnační terapii může tato substance umožnit přístup k tradici mystérií ve starověkém Egyptě, ve starém Řecku a v době, jež jim předcházela. Tato substance se velmi úzce váže k energii Venuše.
Zpět na stranu EQUILIBRIUM