B 62 MAHA CHOHAN

Stacks Image 25070
Kombinace: světle tyrkysová na světle tyrkysové
Výsledná barva:
světle tyrkysová
Čakra: srdeční čakra, centrum ánanda-kchanda a krční čakra
Tarotová karta: Mečová trojka
Symbolické vyjádření v I-t'ingu: 62. hexagram - Převaha malého, horní trigram: bouře, dolní trigram: hora
Základní téma: Spojení mezi intelektem a spiritualitou
Pozitivní aspekty osobnosti: Člověk výrazně nadaný inspirací a intuicí, schopný kreativním způsobem vyjádřit, co cítí ve svém srdci (tancem, zpěvem, psaním atd.). Je skromný a pokorný, má rád lidi a zná sám sebe .. Jde svou cestou, naslouchajíc svému vnitřnímu hlasu, jenž přichází „shůry". Pomáhá ostatním tím, že rozumí sobě.
Silně se zajímá o krystaly a minerály, zvláště o křemen. Je v kontaktu se svým nevědomím. Je nadaný na řeči a má velký talent pro práci s počítači i ve sdělovacích prostředcích.

Ke zpracování: Má sklon se obviňovat a trestat za všechno možné. Bojí se vyjádřit své pocity, což vede k tělesným obtížím. Miluje nesprávné lidi. Možná má zlomené srdce, bez naděje na vyléčení. Má problémy se všemi moderními aparáty, např. s počítači (technofobie).

Spirituální rovina: Pomáhá dostat se na „meta rovinu", na „rovinu na oné straně", ze které se člověk může jasněji vidět. Osvobozuje od bázně a umožňuje dát sbohem starým vzorům. Usnadňuje komunikaci s vnitřním i vnějším prostorem. Navozuje pokoru a důvěru „v proud". Pomáhá se zbavit nevědomého tlaku.

Duševní rovina: Uvolňuje tvůrčí blokády. posiluje lidi, kteří jsou příliš vnímaví vůči šokům, a přináší jim podporu. Pomáhá člověku potlačit tendenci k trestání sebe sama.

Emocionální rovina: Pomáhá léčit zlomené srdce a zpracovávat minulost. Je užitečná pro lidi, kteří milovali někoho, kdo pro ně nebyl vhodný, aby se s touto bolestí lépe vyrovnali. Zeslabuje pocity oddělenosti.

Tělesná rovina: Harmonizuje činnost brzlíku. Uklidňuje srdce. Pomáhá při astmatu, bronchitidě, při problémech s řečí a vystupováním.

Místa vhodná k aplikaci: Kolem celého hrudníku a krku.

Afirmace: Nechávám se unášet proudem života.

Zvláštnosti: Patří k sadě Mistrů. Vztahuje se k Uranovskému principu (Vodnář).
Zpět na stranu EQUILIBRIUM