B 63 DŽVAL KHUL A HILARION

Stacks Image 25070
Kombinace: smaragdově zelená na světle zelené
Výsledná barva:
zelená
Čakra: srdeční čakra
Tarotová karta: Mečová dvojka
Symbolické vyjádření v I-t'ingu: 63. hexagram - Ukončení, horní trigram: voda, dolní trigram: oheň
Základní téma: Naučit se rozumět smyslu života
Pozitivní aspekty osobnosti: Velmi otevřený člověk, s odvahou říkat pravdu. Je vždy v pravý čas na pravém místě. Ví, že dosáhne úspěchu, i když se dostaví později. Je vyzbrojen pro každou situaci. Dobrý rozhodčí s porozuměním pro potřeby ostatních lidí. Praktický idealista, věřící v zítřek a rozumějící smyslu svého života. Je nezištný a chápe starosti těch, s nimiž přichází do styku. Je také velmi houževnatý. Samaritán v nejlepší smyslu slova. Je všemožně aktivní v oblasti veřejné péče, rovněž má schopnosti dospívat k novým (přírodo)vědeckým objevům.

Ke zpracování: Utápí se v negativních pocitech a má velké problémy vidět to pozitivní. Jeho arogance stojí v cestě jeho úspěchu. Uvízl ve svých úzkostech a svém omezeném myšlení. Tento způsob chování je mu překážkou zejména tam, kde by chtěl vidět pravdu. Nevyužil svého mládí. Nedovede zacházet s časem.

Spirituální rovina: Přináší mír a pocit obnovování. Napojuje na správný směr v životě i na bytostně opravdové ideály.

Duševní rovina: Pomáhá při odstraňování fobií, zvláště agorafobie a klaustrofobie. Tomu, kdo má sklon dávat příliš mnoho, přináší substance rovnováhu.

Emocionální rovina: Otevírá velké radosti. Umožňuje překonat úzkosti a stav izolace.

Tělesná rovina: Při problémech v hrudníku a při bolestech v horní části zad.

Místa vhodná k aplikaci: Kolem celého hrudního koše.

Afirmace:
Jsem ve správné chvíli na správném místě a dělám správné věci.

Zvláštnosti: Patří k rozšířené sadě Mistrů. V reinkarnační terapii napojuje tato substance na inkarnace v dobách, kdy docházelo k pronásledování lidí (např. čarodějnic) a umožňuje zpracovávat traumata vzniklá v jeho důsledku.
Zpět na stranu EQUILIBRIUM