B 64 DŽVAL KHUL

Stacks Image 25070
Kombinace: smaragdově zelená na čiré
Výsledná barva:
zelená
Čakra: srdeční čakra
Tarotová karta: Mečové eso
Symbolické vyjádření v I-t'ingu: 64. hexagram - Nedokončení, horní trigram: plamen, dolní trigram: voda
Základní téma: Jedinou jistotou v životě je změna.
Pozitivní aspekty osobnosti: Hledač pravdy, zkoumající pravdu přes aparát svých pocitů. Pochopil, že smyslem života je se učit. Rád zkoumá modely, jež fungují v přírodě. Neustále usiluje o rovnováhu. Používá svého ducha jako nástroj. Nesmírně odhodlaný člověk, jenž se cítí přitahován vyššími pocity (láskou, soucitem). Křižák, bojovník, jenž dělá správné věci ve správném čase. Má své myšlení a svůj osud pod kontrolou (to je míněno zcela pozitivně).

Ke zpracování: Snadno dojde zklamání a je ovládán strachem. Je pevně připoután k materiálním věcem. Často z emocionálních důvodů přistupuje na kompromisy, jež zraňují jeho integritu. Uvízl v pocitech smutku, místo aby je do hloubky zkoumal a potom zpracoval, ačkoliv má k tomu značný potenciál možností. Odívá se do falešné skromnosti. Nerad si připouští životní problémy, neboť neví, kam vede jeho cesta. Kdyby se řídil světlem, bez obtíží by uviděl její směr.

Spirituální rovina: Je zdrojem porozumění cyklům života a smrti. Umožňuje dobrat se moudrosti prostřednictvím životních zkušeností. Přináší klid a mír. Flakón pro nový začátek, pomáhající dát nový směr svému osudu.

Duševní rovina: Podporuje hledání pravdy, nacházející se v duši. Vnáší jasné světlo do podvědomí ke snazšímu pochopení, jaké tendence určují chování člověka.

Emocionální rovina: Pomáhá zbavit se zmrtvělých pocitů a uvést citový život do rovnováhy a srozumitelnosti. Nalaďuje na změny v citovém životě. Citově podbarvuje vztah k přírodě.

Tělesná rovina: Při všech problémech v hrudníku a u srdce. Pomáhá odstranit z těla jedy zvláště účinně tehdy, jestliže se jich nahromadilo velké množství za situace, kdy je tělo zahlceno množstvím takových pocitů jako strach nebo zlost.

Místa vhodná k aplikaci: Kolem celého hrudníku.

Afirmace:
Nechť na Zemi vstoupí duch pravdy, abychom nalezli vnitřní světlo.

Zvláštnosti: Patří k sadě Mistrů. Pomáhá lidem, hledajícím skryté modely v životě, např. astrologům.
Zpět na stranu EQUILIBRIUM