B 65 MÍT HLAVU V OBLACÍCH A NOHY NA PEVNÉ ZEMI

Stacks Image 25070
Kombinace: fialová na červené
Výsledná barva:
tmavě červená
Čakra: základní a korunní čakra
Tarotová karta: Mincový král
Symbolické vyjádření v I-t'ingu: nemá
Základní téma: Mít hlavu v oblacích a nohy na pevné zemi.
Pozitivní aspekty osobnosti: Je značně zaujatý transformací na psychické, emocionální a tělesné úrovni. Navázal kontakt se svým „vnitřním dítětem". Hlavu má v oblacích a nohama stojí na pevné zemi. Ví, kde se zastavil a kam jde. Jeho sny se stávají skutečností, protože si uvědomuje, co musí udělat, aby je v tuto skutečnost proměnil. Vášnivě zastává pokrokově orientované myšlenky. Miluje svobodu, sílu (v pozitivním smyslu) a je na straně morálky. Disponuje velkým množstvím vnitřní síly, aby s její pomocí probudil sebe i jiné. Má jasnovidné schopnosti. Netýkají se ho problémy s materiálními věcmi.

Ke zpracování: Jeho nitro je vězením takových pocitů jako zlost, vztek, hněv atd. Příliš o všem hloubá, což vede k tomu, že má největší problémy s materiálními věcmi. Je trvale frustrován, což je počátkem nejrůznějších duševních i fyzických problémů. Považuje se za důležitější než ve skutečnosti je.

Spirituální rovina: Substance přenáší spiritualitu na pozemskou úroveň. V obecném významu „uzemňuje", aby zároveň vyznačovala směr ke značně „vysokým" dimenzím. Je zřídlem energie, nutné k tomu, aby člověk mohl světu prokázat ty služby, k nimž je povolán. Posiluje lidi, kteří se cítí být vyčerpáni svým vůdcovským úkolem.

Duševní rovina: Přináší pocit naplnění, produktivitu a obnovuje zásoby energie. Zlepšuje obraz sebe. Myšlenky se stávají srozumitelnějšími, pomáhá lépe rozdělovat mentální energii, má-li člověk pocit, že mu „praskne" hlava.

Emocionální rovina: S pomocí substance se daří vypořádat se s pocity vzteku a proměnit je v něco konstruktivního, např. v disciplínu. Navozuje odstup, s jehož pomocí se z reakce může stát akce.

Tělesná rovina: Uvolňuje tok energie v těle zvláště tehdy, stává-li se myšlení jeho překážkou. Zvláště se hodí k rozproudění energie v rukou a nohou. Pomáhá při problémech v dolní části zad.

Místa vhodná k aplikaci: Kolem podbřišku a podél hranice vlasového porostu.

Afirmace:
Vím, kde stojím, a vím, kam jdu.

Zvláštnosti: Upozorňuje na to, když někdo vkládá svou energii do situací nebo lidí, kde dochází k jejímu zneužití nebo plýtvání. Pomáhá nadměrně často se vyskytující sexuální fantazie navést tím směrem, kde bude možno jinak a konstruktivně projevit vášeň.
Zpět na stranu EQUILIBRIUM