B 66 HEREČKA

Stacks Image 25070
Kombinace: světle fialová (lila) na světle růžové
Výsledná barva:
světle fialová (lila)
Čakra: základní a korunní čakra
Tarotová karta: Mincová královna
Symbolické vyjádření v I-t'ingu: nemá
Základní téma: Obklopit se krásou.
Pozitivní aspekty osobnosti: Odvážný, mírumilovný a veselý člověk. Sám ustoupí, aby se jiní dostali na řadu. Je inteligentní, přemýšlivý a velmi zodpovědný. Podporuje ostatní, je loyální a něžný. Intenzivně pracuje na tom, aby nalezl své skutečné já. Má mnoho mateřské energie (v pozitivním smyslu). Používá svou ženskou intuici k tomu, aby pomohl jiným. Je si vědom toho, že život vyžaduje, aby člověk suverénně hrál různé role, aniž by se s nimi příliš identifikoval.

Ke zpracování: Je extrémně zranitelný a citlivý. Příliš se stahuje do pozadí. Je pro něj těžké se rozhodnout, co je důležité. V dětství měl nejrůznější problémy, zvláště s rodiči. Možná by tu nechtěl být (tzn. ne i,nkarnován). Je utopický a přehnaně idealistický.

Spirituální rovina: Pomáhá lidem, kteří věnují příliš velkou péči vnější kráse, nalézt krásu vnitřní. Vytváří spojení se skutečným posláním, jež musí být v tomto životě naplněno, a propůjčuje sílu, s jejíž pomocí člověk u tohoto tématu setrvá.

Duševní rovina: Pomáhá se odpoutat od posedlosti a majetkářství a získanou energii všeobecně a konstruktivně využít.

Emocionální rovina: Usnadňuje přijímání lásky. Tato substance přináší realistický pohled na lidi, především rodiče, vede k osvobození se od nich a tím i k možnosti integrace.

Tělesná rovina: Pomáhá při gynekologických problémech, nespavosti a neurotických bolestech hlavy.

Místa vhodná k aplikaci: Kolem celé dolní části trupu a podél hranice vlasového porostu.

Afirmace:
Dávám pozor na to, kdo stojí na scéně mého života.

Zvláštnosti: Herci se snadněji ztotožňují s podstatou role, kterou mají hrát.
Zpět na stranu EQUILIBRIUM