B 68 GABRIEL

Stacks Image 25070
Kombinace: modrá na fialové
Výsledná barva:
královská modř
Čakra: krční čakra, třetí oko a korunní čakra
Tarotová karta: Mincový kluk
Symbolické vyjádření v I-t'ingu: nemá
Základní téma: Klid a spirituální prozření.
Pozitivní aspekty osobnosti: Umělec, přenášející své ideály do materiálního světa. Možná je také činný jako léčitel, terapeut, sociální pracovník nebo spirituální učitel. Je dobrým plánovačem a organizátorem, který dovede vynikajícím způsobem jednat s lidmi. Dokáže se dobře koncentrovat a čekat na pravou chvíli. Je to velmi dobrosrdečný člověk, který pomáhá jiným při jejich transformaci. Dovede se dobře vyjadřovat. Žije novou spirituální filozofií, ve které má své místo senzitivita i spiritualita. Vztahy, které navazuje, jsou velmi dynamické a nekonvenční, což platí jak pro přátelské, tak i obchodní kontakty. Je nositelem klidu a míru.

Ke zpracování: Mluví bez rozmyslu. Nedává najevo, co·cítí. Samotář, který nedovede jednat s lidmi. Napůl dítě, napůl dospělý. Ocitá se v konfliktech s autoritami a má problém s otcovským principem. Nedokáže vyjádřit svou duchovnost. Má pocit, že je vinen a že musí zaplatit za svou vinu - možná se to týká karmických provinění. Hraje si na neohroženého, i když cítí velký strach.

Spirituální rovina: Podporuje transformační procesy. Zlepšuje koncentraci a uklidňuje při spirituálních problémech. Pomáhá udělat si jasno ve vlastních ideálech a zlepšuje schopnost se o nich lépe vyjadřovat.

Duševní rovina: Utváří strukturu myšlení, dříve než je verbalizováno. Pomáhá prolomit konvence a formulovat vlastní filozofii. Zlepšuje schopnost plánování, organizace a sebeprosazení ve skupinách.

Emocionální rovina: S její pomocí lze získat realistický pohled na oblast emocí. Umožňuje lépe integrovat model (otcovské) role.

Tělesná rovina: Působí jako všeobecný uklidňující prostředek, zvláště u krčních obtíží.

Místa vhodná k aplikaci: Kolem krku a podél hranice vlasového porostu.

Afirmace:
Dokončuji, co je třeba dokončit. Tím se stává nový počátek reálným.

Zvláštnosti: Vystupuje-li tento flakón ve třetí pozici, může to znamenat, že předjímá něco nového, neočekávaného. Substance stimuluje schopnost růstu ve vztazích a pohlížet na něj jako na výzvu.
Zpět na stranu EQUILIBRIUM