B 71 FLAKÓN ESEJCŮ (II) - KLENOT V LOTOSU

Stacks Image 25070
Kombinace: růžová na čiré
Výsledná barva:
růžová
Čakra: základní čakra
Tarotová karta: Mincová osmička
Symbolické vyjádření v I-t'ingu: nemá
Základní téma: Akceptovat sebe sama.
Pozitivní aspekty osobnosti: Překypuje láskou, soucitem, intuicí a kreativitou. Má zvláštní talent, jak zacházet s nemocnými, chová se velmi jemně, starostlivě a nezištně. Chápe, že věci, jež jsou kolem nás, ať už „pozitivní" nebo „negativní", jsou naším dílem. Je schopen milovat na dálku a nic za to nevyžadovat. Totéž platí i pro léčení, léčí na dálku, často bez toho, že by dotyčná osoba věděla, odkud léčivá energie pochází. Má rovněž mimořádné nadání pro reklamu a public relations. Překonal mnoho strachu, protože se naučil starat se sám o sebe a mít se rád.

Ke zpracování: Cítí se nemilován. Nechce se dívat do svého nitra. Neustále se cítí být vystaven různým zkouškám. Opakuje stejné chyby, aniž by si z nich vzal poučení. Není schopen rozlišovat, zejména ne to, kde bude jeho péče vhodná a ceněná a kde se s ní bude plýtvat. Zvlášť obtížné mu připadá starat se sám o sebe.

Spirituální rovina: Rozšiřuje smyslové vnímání. Rozvíjí schopnost vidět rozdíly a mít se rád a starat se o sebe. Podporuje zdokonalování léčitelských schopností. Přivádí k poznání, že se člověk podílí na okolnostech svého života sám.

Duševní rovina: S její pomocí se daří překonávat iracionální strach. Přináší do ducha G,mysli") ženské vlastnosti, jako jsou intuice, soucit a připravenost přijímat.

Emocionální rovina: Pomáhá pohlédnout do svého nitra a vyrovnat se s tím, co tam nalezneme, a to láskyplným, neodsuzujícím způsobem. Zbavuje úzkosti, především takové, jež pramení z pocitu nemilovanosti.

Tělesná rovina: Při všech ženských obtížích, zvláště při nepravidelném a slabém krvácení. Zjemňuje sexualitu.

Místa vhodná k aplikaci: Kolem podbřišku. Také je možné přidat kapku na páteř nahoře u hlavy.

Afirmace:
„Utiš se a věz: Já jsem Bůh."

Zvláštnosti: V reinkarnační terapii zpřístupňuje tato substance inkarnace u esejců (viz také flakón č. 11). Kromě toho lze s její pomocí dosáhnout „Kristova vědomí".
Zpět na stranu EQUILIBRIUM