B 72 KLAUN

Stacks Image 25070
Kombinace: modrá na oranžové
Výsledná barva:
fialová se zlatými skvrnami
Čakra: druhá čakra a krční čakra
Tarotová karta: Mincová sedmička
Symbolické vyjádření v I-t'ingu: nemá
Základní téma: Vysvobodit „smutného klauna".
Pozitivní aspekty osobnosti: Osoba s velkým respektem vůči sobě, bez projevů arogance, znající své emocionální potřeby, kterými vede cesta k nezávislosti. Promlouvá z hlubiny svých zkušeností a dotýká se tím ostatních. Její názory a instinkty skutečně přicházejí z hlubokého nitra a mohou se ostatně také materializovat, např. v uměleckých dílech. Je to člověk s velkým pracovním nasazením. Často pracuje jako umělec, zahradník nebo sexuální poradce. Dovede s úspěchem dávat i přijímat. Je schopen se vzdát svého malého ega pro něco většího. Má mnoho smyslu pro humor, vyzařuje harmonii a pokoru. Je schopen se vždy dívat na věci s odstupem a tak je stále nově prověřovat.

Ke zpracování: Prožil hluboký šok, o kterém jen s obtížemi dokáže hovořit. Ve vztazích má sklon k závislosti. Všeobecně lze u něj pozorovat tendenci k závislosti a k návykům . Dělá mu problémy něco akceptovat a vyjádřit své pocity. Dětinský a tvrdohlavý člověk, potřebující extrémní množství uznání.

Spirituální rovina: Stimuluje rozum a hluboké pocity štěstí. Pomáhá vyjádřit vlastní vnitřní pravdu. Přináší klid tam, kde došlo k hlubokému spirituálnímu šoku. Člověk nastupuje cestu skutečné pokory.

Duševní rovina: Vede k pochopení mentálních procesů. Pomáhá rozlišovat, zda hovoří „malé ego" nebo něco, co je mu nadřazeno.

Emocionální rovina: Umožňuje rozpoznat, která část osobnosti vyjadřuje svůj postoj. Člověk se začíná starat o své vlastní citové potřeby.

Tělesná rovina: Při sexuálních problémech, zvláště u frigidity a impotence. Pomáhá odstranit následky sexuálního nebo tělesného zneužívání (výprasky apod.)

Místa vhodná k aplikaci: Kolem celého trupu.

Afirmace:
Jestliže nebudete jako děti, nevejdete do království nebeského.

Zvláštnosti: Tato substance má být schopna měnit buněčnou strukturu a tím eventuálně zamezit vzniku dědičných chorob nebo dědičně podmíněných nemocí. Pomáhá žít v souladu s vlastními instinkty.
Zpět na stranu EQUILIBRIUM