B 73 CHANG-CU

Stacks Image 25070
Kombinace: zlatá na čiré
Výsledná barva:
zlatá
Čakra: čakra plexu solaris
Tarotová karta: Mincová šestka
Symbolické vyjádření v I-t'ingu: nemá
Základní téma: Zprostředkovat hluboké pochopení.
Pozitivní aspekty osobnosti: Nezávislý myslitel, jenž značně rozvinul své vědomí. O tom, co ví, se dovede velmi přesně vyjadřovat, má učitelské nadání. Dokázal překonat mnoho úzkosti,• Chce sám sebe doopravdy poznat, protože pochopil, že je to nutné. Dokázal ve všech oblastech života rozvinout vynikající schopnost rozlišovat. Je schopen společenského pohledu a tím vytváří pozitivní energii. Pochopil, že čím víc dává, tím je bohatší.

Ke zpracování: Očekává, že se věci ,jednoduše" budou dít, aniž by musel hnout prstem. Pravděpodobně mu bylo v dětském věku naloženo příliš mnoho zodpovědnosti. Dělá mu problémy dělit se s někým o něco a dávat. Clověk, trpící úzkostmi, avšak skrývající své utrpení. Křečovitě a bez lásky usiluje o dokonalost. Touží po vnějším pozlátku a ztrácí tak kontakt se světlem ve svém nitru.

Spirituální rovina: Pomáhá uvědomit si, co člověk skutečně ví. Spojuje s vnitřním světlem. Člověk si začíná uvědomovat, že to, co přitahuje a vnáší do svého života, má něco společného s ním samotným. Rozvíjí schopnost rozlišovat ve spirituálních otázkách.

Duševní rovina: Ukazuje, jak funguje myšlení a na jakých vzorcích ulpívá. Tímto způsobem přivádí obsah tohoto flakónu jedince k nezávislému myšlení. Rozvíjí schopnost umět posoudit zejména to, zda by vlastní ego mohlo v určitých procesech prosadit svou vůli či nikoliv.

Emocionální rovina: Pomáhá se vypořádat s hlubokou úzkostí. Osvobozuje od pocitu, že by měl člověk pořád druhým nastavovat přátelskou tvář. Umožňuje akceptovat vlastní sílu a autoritu.

Tělesná rovina: Působí příznivě na zažívací a vylučovací procesy stejně jako na přijímání potravy. Pomáhá akceptovat a mít rád vlastní tělo, resp. tělesnost.

Místa vhodná k aplikaci: Kolem celého břicha.

Afirmace:
Je šťastný ten, kdo se dovede sám sobě smát.

Zvláštnosti: Obsah tohoto flakónu představuje hlouběji rozvinutou verzi flakónu č. 70.
Zpět na stranu EQUILIBRIUM