B 75 JÍT S PROUDEM

Stacks Image 25070
Kombinace: purpurová na tyrkysové
Výsledná barva:
purpurová
Čakra: všechny čakry; možno používat kdekoliv na těle, zvláštní účinky jsou však v oblasti hrudníku
Tarotová karta: Mincová čtyřka
Symbolické vyjádření v I-t'ingu: nemá
Základní téma: Jít s proudem.
Pozitivní aspekty osobnosti: Dokáže vidět věci z neobvyklé perspektivy a také to sdělit jiným lidem. Je velmi tvořivý a má smysl pro detail, což mu zároveň nebrání mít situaci pod kontrolou. Ví, že o to, co je pro něho důležité, musí také usilovat. Ať dělá cokoliv, dělá to dobře. Má mnoho tělesné energie i síly a odvahy. Svou láskou je oporou jiným. Zajímá se o spirituální a filozofické otázky a rád o tom mluví. Je v kontaktu se svým nitrem, což se podaří jen málo lidem. Dovolí, aby z toho ostatní měli zisk.

Ke zpracování: Stále si klade otázky: „Proč právě já? Proč se to stalo zrovna mně?" Cítí se jako oběť. Rád by se dostal ze své životní situace, nemá však tušení, jak by se měl změnit. Může dosáhnout takového stupně zoufalství jako van Gogh, který si jednoho dne uřízl ucho. Má sklon k tomu, vidět v situaci jen to bolestné a negativní, místo aby se koncentroval na možnosti růstu. Příliš překypuje vztekem a hněvem, což dusí jeho lásku.

Spirituální rovina: Pomáhá zdokonalit vlastní nadání a překonat pozemské iluze. Vede k akceptaci osudu. Uvolňuje cestu poznání, co by chtěl člověk na poli spirituality pro sebe udělat a co pak také promění v realitu.

Duševní rovina: Způsobuje, že se uživatel substance tak snadno necítí jako oběť. Přenáší obsahy z nevědomí do vědomí. Uklidňuje intelekt a činí pocity zjevnými.

Emocionální rovina: Vztek a hněv se stávají přístupnými vědomí, podporuje vyrovnání se s oběma a přináší sebelásku. S její pomocí se snadněji mluví o vlastních pocitech.

Tělesná rovina: U všech chronických nemocí, potížích se šíjí, při bolestech, zvláště vyvolaných artritidou a revmatismem.

Místa vhodná k aplikaci: Kdekoliv na těle.

Afirmace:
Otevírám se novému pohledu na lásku.

Zvláštnosti: Pomáhá ve všech životních situacích, pro něž je typické nahromadění přemíry energie, a vnáší do nich v tomto případě dynamiku.
Zpět na stranu EQUILIBRIUM