B 79 PŠTROSÍ FLAKÓN (STRKAT HLAVU DO PÍSKU)

Stacks Image 25070
Kombinace: oranžová na fialové
Výsledná barva:
oranžová
Čakra: druhá čakra a korunní čakra
Tarotová karta: Mág (rozšířená úroveň interpretace)
Symbolické vyjádření v I-t'ingu: nemá
Základní téma: Spirituální šok.
Pozitivní aspekty osobnosti: Jeho myšlení určují pocity. Nechce se životu postavit, nýbrž před ním utéci (,pštrosí taktika"). Staré milostné komplikace stále zaměstnávají jeho mysl. Možná hozklamal nějaký duchovní učitel. Je v hlubokém šoku, protože ztratil někoho, kdo pro něj mnoho znamenal.

Ke zpracování: Zbavuje následků spirituálních šoků a vynáší informace v nich obsažené, takže mohou být integrovány. To může velmi významně ovlivnit vnitřní růst.

Spirituální rovina: Pomáhá odložit staré vzory a tím posílit vlastní potenciál.

Duševní rovina: Spojuje s kořeny dávné moudrosti a s myšlenkou, jak toto staré vědění přeformulovat a učinit použitelným pro moderní dobu. Pomáhá porozumět tomu, které okolnosti utváříme my sami pomocí programů v našem nevědomí. V procesu uvědomování, který tato substance spouští, se člověk může zbavit nežádoucích programů.

Emocionální rovina: Léčí vztahy, které mají něco společného se závislostí nebo spoluzávislostí. Vede k nezávislosti. Přináší sebelásku.

Tělesná rovina: Při sexuálních problémech, zvláště jsou-li zapříčiněny pocity viny. Při průjmu a obtížích spojených se zažíváním.

Místa vhodná k aplikaci: Podél hranice vlasového porostu a kolem podbřišku.

Afirmace:
Radostně přijímám výzvy života.

Zvláštnosti: Může být ukazatelem toho, že je určitý jedinec konfrontován se svou vlastní smrtí nebo se smrtí jemu blízké osoby. Podporuje terapie závislostí. V reinkarnační terapii zpřístupňuje inkarnace ze starověkého Egypta.
Zpět na stranu EQUILIBRIUM