B 80 ARTEMIS

Stacks Image 25070
Kombinace: červená na růžové
Výsledná barva:
červená
Čakra: základní čakra
Tarotová karta: Velekněžka (rozšířená úroveň interpretace)
Symbolické vyjádření v I-t'ingu: nemá
Základní téma: Probuzení pro sílu lásky.
Pozitivní aspekty osobnosti: Člověk „nabitý" energií, vědomý si toho, kolik má síly, temperamentu, ráznosti a odvahy. Ve své práci dosahuje úspěchu díky své intuici. S materiální stránkou života se srovnává velmi dobře. Spirituálně je probuzený a má přímou zkušenost s Kristovým vědomím. Dovede svou lásku a vřelost předávat dál. Je tvůrčí, umělecký typ, s hudebním nadáním, spolehlivý a zodpovědný. Své představy přenáší z nebe na zemi a dokáže je realizovat.

Ke zpracování: Neustále se plahočí s nákladem zlosti na ženský princip, pocházející nejspíš ze špatné zkušenosti s matkou. Má sexuální problémy, které neuznává, a tím pádem také nemůže řešit, podobně jako těžkosti s otázkami přežití. Nedůvěřuje ani životu, ani jiným lidem, ani sobě samému. Věří, že se mu nedostává dost lásky a to vede k jeho zlostným projevům.

Spirituální rovina: Otevírá lásce i pohledu na těžký průběh svého života. Mění postoje, skrývající se za nedostatečnou sebeláskou i láskou k bližnímu.

Duševní rovina: Podporuje vypořádání se s otázkami přežití, jež je spojeno s odhozením vlastní agresivity.

Emocionální rovina: Rozpouští pocity izolovanosti. Je prospěšná tam, kde došlo k odloučení nebo rozvodu, neboť přináší zpátky sebelásku. Párům, které si přejí mít dítě nebo jej očekávají, přivádí k pocitu zodpovědnosti a lásce.

Tělesná rovina: Je zdrojem energie. Příznivě působí na hormonální systém, zvláště na žlázy produkující adrenalin. S její pomocí je možno překonat tělesné neduhy, vyvolané frustrací.

Místa vhodná k aplikaci: Kolem celého podbřišku.

Afirmace:
V tomto okamžiku jsem svobodný.

Zvláštnosti: Lidi vykonávající povolání, kde pomáhají druhým, přivádí opět ke zdrojům lásky a tělesné síly.
Zpět na stranu EQUILIBRIUM