B 82 CALYPSO

Stacks Image 25070
Kombinace: zelená na oranžové
Výsledná barva:
olivově zelená
Čakra: druhá čakra a srdeční čakra
Tarotová karta: Císař (rozšířená úroveň interpretace)
Symbolické vyjádření v I-t'ingu: nemá
Základní téma: Překonat hluboké emocionální šoky.
Pozitivní aspekty osobnosti: Nashromáždil velké množství moudrosti z minulosti a dovede je aplikovat na dnešní poměry. Vysokou měrou disponuje jasným přehledem o svých emocích. Je ve spojení se svým hlubokým niterným chápáním a dovede o tom mluvit. Rovněž je spojen s proudem svých pocitů. Ví, kam by měl jít. Důvěřuje štěstí a radosti v sobě. Má rád přírodu a rozumí tomu, jak funguje.

Ke zpracování: Jedinec věčně hledající, zbavený iluzí, jehož údy tíží hluboký emocionální šok. Měl těžké dětství. Egocentrik, který jedná proti svým vlastním principům a není vůči sobě poctivý. Bojí se vyjádřit pravdu. Celkově je posedlý hlubokým, nevyslovitelným strachem.

Spirituální rovina: Odstraňuje staré spirituální konflikty a uvolňuje místo nové radosti a myšlenkám. Podporuje nový začátek, z něhož by měly povstat neobyčejně hluboké změny.

Duševní rovina: Možno doporučit při problémech s otcem, jejichž následkem je šok a strach. Zbavuje depresí i problémů závislosti, zvláště tam, kde si je dotyčná osoba vědoma, že původcem jsou emocionální konflikty.

Emocionální rovina: Přináší citové porozumění, štěstí a radost. Osvobozuje od velkých emocionálních šoků a traumat.

Tělesná rovina: Při srdeční nedostatečnosti, brochitidě, astmatu, potížích s ledvinami a při problémech s vylučováním jedovatých látek.

Místa vhodná k aplikaci: Po celém trupu.

Afirmace:
Otevírám srdce novému směru.

Zvláštnosti: Tento flakón se podobá flakónu č. 7, mnohé z popisu platí také pro č. 82. V reinkarnační terapii pomáhá tato substance při zpětném sledování pocitů. Tímto způsobem lze získat vhled, přinášející pomoc.
Zpět na stranu EQUILIBRIUM