B 86 OBERON

Stacks Image 25070
Kombinace: čirá na tyrkysové
Výsledná barva:
tyrkysová
Čakra: centrum ánanda-kchanda a srdeční čakra
Tarotová karta: Spravedlnost (rozšířená úroveň interpretace)
Symbolické vyjádření v I-t'ingu: nemá
Základní téma: Přinášet porozumění do záležitostí srdce.
Pozitivní aspekty osobnosti: Vysoce tvůrčí člověk, který má pevné spojení s daleko sahající minulostí. Dovede toto vědění přístupným a jímavým způsobem sdělovat (psaním, mluvením, uměleckým projevem atd.). Je v úzkém kontaktu se svým podvědomím a dovede velmi dobře zacházet s jeho obsahy, např. se sny. Chtěl by své tvůrčí schopnosti použít ke zmenšení utrpení na světě. Je dobrým zrcadlem pro ostatní lidi, a sice zejména pro obtížné aspekty, jež dovede učinit velmi výraznými. Z tohoto důvodu je mnoha lidmi uznáván jako učitel.

Ke zpracování: Dělá mu problémy se prosadit. Rád by komunikoval, nedokáže se však změnit a „nic si tam nebrat". Měl extrémně těžký život, což zvýšilo jeho senzitivnost. Slzy, které potlačil, zablokovaly jeho kreativitu, schopnost komunikace, celý svět citů.

Spirituální rovina: Umožňuje starému vědění nalézt prostřednictvím uživatele nový výraz, aby si mohl podat výklad ke svým spirituálním hodnotám a pravdám.

Duševní rovina: Pomáhá lidem, kteří pracují s počítači, uchovat si svou kreativitu a být přístupný jednoduchým řešením, resp. zůstat takovým, jakož i podržet si svou schopnost soustředění. Způsobuje, že si uvědomují, že by měli komunikovat nejen s počítači, nýbrž také s jinými lidmi. To platí zvláště pro děti. Jim dává tato substance možnost zůstat v kontaktu se svými pocity, pěstovat kamarádství a uchovat si, resp. mít normální, „staromódní" radost z dětských her.

Emocionální rovina: Vytváří spojení s emocemi. Uvolňuje potlačené slzy a tím odstraňuje blokády. Po takovémto pláči se člověk necítí vyčerpaný. Jeho srdce se může otevřít a svět emocí se tak dostává do rovnováhy.

Tělesná rovina: Při srdečních a kožních chorobách, zapříčiněných stresem. Působí lehce antisepticky. Zmírňuje např. i lehké sluneční spáleniny.

Místa vhodná k aplikaci: Podél hranice vlasového porostu, jedná-li se o mentální problémy. Jinak kolem celé oblasti hrudníku.

Afirmace:
Otvírám se, aby se skrze mne mohla vyjadřovat tvorba.

Zvláštnosti: Patří k rozšířené sadě dítě Nového věku. Pomáhá lidem, kteří se zabývají genovým inženýrstvím. V reinkarnační terapii navazuje spojení s Atlantidou a Lemurií.
Zpět na stranu EQUILIBRIUM