B 87 MOUDROST LÁSKY

Stacks Image 25070
Kombinace: korálová na korálové
Výsledná barva:
korálová
Čakra: druhá čakra
Tarotová karta: Poustevník (rozšířená úroveň interpretace)
Symbolické vyjádření v I-t'ingu: nemá
Základní téma: Neopětovaná láska.
Pozitivní aspekty osobnosti: Člověk, jenž dovede hluboko nahlédnout do nitra jiných a přináší lidem dobro jako posel lásky a moudrosti. Vždy dokáže naslouchat jiným. Je velmi výkonný a často pracuje na pozici spojené s velkým množstvím odpovědnosti. Ví, jak své okolí krásně uspořádat, těší se z hezkých věcí. Celkově nachází ve svém životě hodně radosti. Miluje přírodu. Rozumí velmi dobře novým technologiím. Má nadání pro koordinaci a poradenství.

Ke zpracování: Stále se zamilovává do lidí, kteří mu nevracejí lásku v té míře, v jaké se jim jí dostalo (protože jsou jinde vázáni apod.). A i kdyby situace vztahu přála, ani potom by mu lásku neopětovali. Ostatní trvale porušují jemu dané sliby (také jeho rodiče , přátelé atd.). Možná byl tento člověk zneužíván. Je nedůvěřivý, protože má za sebou mnoho špatných zkušeností.

Spirituální rovina: Přináší Kristovu energii v nové, všednímu dni přizpůsobené a v pozemské formě do života uživatele. Pomáhá získat spirituální náhled a navázat kontakt s hluboko uloženou radostí.

Duševní rovina: Zvyšuje výkonnost. Vede k uvědomění, co je třeba udělat jako první.

Emocionální rovina: Zeslabuje pocit: „Nikdo mne nemá rád." Přináší sebelásku a otevřenost lásce, jež přichází zvnějšku. Umožňuje překonat zklamání stejně jako strach, že člověk nebude dost dobrý. Pomáhá zbavit se šoku zvláště tam, kde se váže k mezilidským vztahům.

Tělesná rovina: Při problémech s krevním oběhem, s asimilací výživných látek, při veškerých problémech se zažívacím traktem, se žlučí, resp. se žlučníkem. Působí velmi pozitivně na produkci adrenalínu.

Místa vhodná k aplikaci: Po celém podbřišku a po celé délce pravé části těla, počínaje pravým ušním lalůčkem až po pravý kotník.

Afirmace:
Loučím se s minulostí a vítám lásku.

Zvláštnosti: Pomáhá v případech zneužívání (viz „zvláštnosti" u flakónu č. 5) a dále v reinkarnační terapii, jedná-li se o taková témata, jako šok, zneužití a neopětovaná láska v minulých inkarnacích. Navazuje kontakt s inkarnacemi u severoamerických Indiánů. Mnozí lidé se tímto flakónem cítí být na první pohled přitahováni. V tom případě se doporučuje začít jej používat jako první a pak několik dnů vynechat, než se dostaví jeho účinky . V návaznosti na to si vybrat další flakón(y) vyvolávající sympatie. Tato volba bude pravděpodobně vypadat jinak, protože se pracovalo na problému „neopětované lásky", jenž všechno ostatní zastiňoval.
Zpět na stranu EQUILIBRIUM