B 88 VLÁDCE JADEITU

Stacks Image 25070
Kombinace: zelená na modré
Výsledná barva:
tyrkysová
Čakra: srdeční a krční čakra
Tarotová karta: Kolo štěstí (rozšířená úroveň interpretace)
Symbolické vyjádření v I-t'ingu: nemá
Základní téma: Láska k přírodě.
Pozitivní aspekty osobnosti: Tento člověk nosí ve svém nitru hluboký klid a mír a je zainteresovaný na tom, aby tento mír přenášel na své okolí. Jde mu přitom také o mír na celém světě. Bojovník za pravdu s nakažlivou láskou k životu a k přírodě. Je v harmonickém vztahu se svými pocity. Spisovatel, básník, malíř, žijící prostřednictvím svého kreativního vyjadřování. Je průrazného intelektu, ostatním lidem však rozumí svým srdcem. Povzbuzuje ostatní k růstu a vytváří jim k tomu prostor. Miluje vnitřní i vnější cestování. Následuje hlas svého srdce a jde svou (spirituální) cestou s porozuměním a jistotou.

Ke zpracování: Má potíže s modelem své mužské role (uvnitř sebe i navenek), podobně jako s vyjadřováním pravdy a svých pocitů. Cítí se podváděný, zvláště v záležitostech srdce. Zvolil si pro sebe vysoký standard a kritizuje lidi, kteří nežijí podle něho. (To platí pro všechny úrovně - spirituální, mentální, emocionální a tělesnou, resp. materiální.)

Spirituální rovina: Utváří kontakt s nesmrtelností ve vlastním nitru. Vlastní pravdu směřuje k jejímu ohnisku a pomáhá nalézt mír.

Duševní rovina: Rozpouští kreativní blokády. Pomáhá překonat duševní konflikty spojené se žárlivostí nebo závistí (vlastní pocity i ty, jimž musí čelit) .

Emocionální rovina: Přispívá k řešení problémů v mezilidských vztazích. Odstraňuje emocionální blokády. Upozorňuje na to, co je pro jedince samotného emocionálně pravdivé. Otevírá lásce a porozumění vůči přírodě. Pomáhá utvářet prostor, potřebný pro obnovení rovnováhy.

Tělesná rovina: Při bronchitidě a dále při obtížích se srdcem, v horní části zad a v oblasti ramen a hrudníku. Pomáhá tam, kde je třeba změnit stravovací návyky.

Místa vhodná k aplikaci: Po celém hrudníku a krku.

Afirmace:
Otevírám se lásce k přírodě.

Zvláštnosti: Pomáhá lidem, kteří mají pocit, že nepatří na Zemi. V reinkarnační terapii navazuje kontakt s inkaranacemi v Atlantidě, Lemurii a u templářů.
Zpět na stranu EQUILIBRIUM