B 90 MOUDROST PRVNÍ POMOCI

Stacks Image 25070
Kombinace: zlatá na tmavě purpurové
Výsledná barva:
tmavě purpurová
Čakra: čakra plexu solaris a všechny ostatní čakry
Tarotová karta: Viselec (rozšířená úroveň interpretace)
Symbolické vyjádření v I-t'ingu: nemá
Základní téma: Uzavřít přátelství s vlastním zmatkem.
Pozitivní aspekty osobnosti: Učitel (i když toto povolání nevykonává), jenž ve svém nitru vyřešil nejhlubší problémy spojené se zmatkem. Vyzařuje radost, i když k tomu nemá žádný konkrétní důvod. Je si vědom síly boží lásky. Je to, jako kdyby nalezl na konci duhy velký džbán, který obsahuje starou moudrost, přetékající do nynějšího světa. Duha je znamením smlouvy o míru mezi bohem a člověkem po potopě. To svědčí o tom, že je tu někdo, kdo uzavřel svůj mír s Bohem. Nosí v sobě naději pro budoucí časy.

Ke zpracování: Je zahlcen všemi možnými úzkostmi, týkajícími se jeho vlastní hodnoty. Chtěl by vlastnit moc a také o to usiluje. Používá taktiky strachu, aby mohl jiné ovlivňovat a manipulovat s nimi. Je zmatený a neví, jak by se měl chovat. Přitom ale předstírá, jako by neměl vůbec žádné potíže. Popírá moudrost, jež v něm narůstá, protože ví, že by se musel chovat zodpovědně, kdyby si ji uvědomil.

Spirituální rovina: Učí vědomě projevovat moudrost uloženou v člověku tím, že všudypřítomnou lásku vkládá do malých, všedních věcí. Přináší porozumění alchymistickým postupům , které by měly zjemnit kvalitu v lásce.

Duševní rovina: Transformuje strach založený na nedůvěře a moci, na přání prožít radost. Pomáhá lidem, kteří musí zvládnout mnoho učiva, si jej snáze zapamatovat a umět jej prakticky aplikovat.

Emocionální rovina: Je zdrojem radosti i pro toho, kdo je právě až po uši v problémech. Umožňuje akceptovat důvody způsobující největší úzkost a poznat, že to, co by mohlo pomoci, každý nosí sám v sobě.

Tělesná rovina: Při problémech s játry, se slinivkou břišní, žaludkem, s nervovým systémem a s kůží. Při nervozitě, která se projevuje tělesně.

Místa vhodná k aplikaci: Po celém břiše.

Afirmace:
Z mého chaosu se vynořuje nový řád.

Zvláštnosti: Pomáhá lidem, kteří se kvůli malé chybě tak odsuzují, že nedokáží vyjádřit svou velkou sílu. V reinkarnační terapii umožňuje přístup k inkarnacím u Mayů.
Zpět na stranu EQUILIBRIUM