B 91 ŽENSKÁ DOMINANCE

Stacks Image 25070
Kombinace: olivově zelená na olivově zelené
Výsledná barva:
olivově zelená
Čakra: čakra plexu solaris a srdeční čakra
Tarotová karta: Smrt (rozšířená úroveň interpretace)
Symbolické vyjádření v I-t'ingu: nemá
Základní téma: Rozvíjet řídící schopnosti žen.
Pozitivní aspekty osobnosti: Vůdčí osobnost, jejíž jednání skutečně vychází ze srdce. Snáší věci s nebe na zem, zejména co se spirituality týče, činí je srozumitelnými na materiální rovině. Abstraktní myslitel a vědecký esoterik, stojící v úzkém kontaktu se svou emocionální částí. Nemá strach ukazovat své jizvy a svou zranitelnost. Jeho zkušenosti mají široký záběr. Je oddán pravdě. Je optimistický a praktický. Jde mu o to, aby se podílel na utváření lepšího světa. Své vlastní zájmy obětuje pro dobro velkého celku. Žije jednoduše a skromně, ale z celého svého srdce. Někteří jej považují za příliš přímočarého.

Ke zpracování: Žije velmi složitým emocionálním životem. Jeho úzkosti na něj p'ůsobí rušivě. Chybí mu.radost a pátrá po sebereflexi, místo aby pohlédl do svého nitra. Casto je zahořklý a má za to, že si zaslouží něco lepšího, než mu život přináší. Je nespokojen, protože dosahuje jen málokdy úspěchu. Závidí všem lidem okolo, kteří rychleji postupují kupředu než on.

Spirituální rovina: Pomáhá integrovat znalosti a všímat si věcí, které by se mohly hodit, event. je používat. Přináší hluboké porozumění přírodním zákonům, harmonii v přírodě a modelům, ležícím v jejich základu.

Duševní rovina: Rýsuje jasnou linii. Přináší novou naději a možnosti se nově rozhodovat. Pomáhá odstraňovat určité fobie a skrytou úzkost. Zeslabuje sklon k častému kritizování jiných lidí.

Emocionální rovina: Přináší prostor, který člověk potřebuje, aby ve svém životě nalezl radost. Objasňuje strach, spojený s pocitovou stránkou života, zvláště strach svěřovat se v souladu se svými pocity. Podporuje lidi, kteří chtějí cvičit, aby se stali přitažlivějšími.

Tělesná rovina: Při křečích, bolestech ve střední části zad, při srdečních chorobách (zvláště při angině pectoris) a při obtížích v hrudníku na základě hyperhydratace při poruchách funkce ledvin.

Místa vhodná k aplikaci: Po celé oblasti hrudníku a břicha.

Afirmace:
Naděje je moje cesta kupředu. Důvěřuji procesu života.

Zvláštnosti: Lidé, kteří mají pocit, že jsou vystaveni zátěži ze strany mimozemšťanů, si používáním této substance ujasní svou situaci.
Zpět na stranu EQUILIBRIUM