B 93 JENÍČEK

Stacks Image 25070
Kombinace: korálová na tyrkysové
Výsledná barva:
tmavě fialová
Čakra: druhá čakra , srdeční čakra a „čtyřiapůltá čakra" (centrum ánanda-kchanda)
Tarotová karta: Ďábel (rozšířená úroveň interpretace)
Symbolické vyjádření v I-t'ingu: nemá
Základní téma: Komunikace s nejhlubší radostí.
Pozitivní aspekty osobnosti: Je vyznavačem estetiky a krásy. Je v kontaktu s kreativitou. Dovede mluvit o svých pocitech a je plný vřelosti a lásky. Je to nezávislý, svobodný myslitel, jenž překonal mnoho strachu. Vnitřně se nachází v rovnováze a nechá se vést svou ženskou, intuitivní částí. Může se úspěšně uplatnit v masmédiích.

Ke zpracování: Roztěkaný člověk, trpící nejrůznějšími úzkostmi. Jsou dvě věci, kterých se zvlášť bojí: Za prvé věří, že to, co získal na vnitřním klidu, by opět mohl ztratit, a za druhé si netroufá poznat svou ženskou stránku a nechat ji, aby také měla svůj podíl na rozhodnutích. Dělá mu potíže vyjadřovat své pocity a není vyloučeno, že zneužívá city jiných. Má sklon k závislosti, spoluzávislosti a návykům.

Spirituální rovina: Pomáhá navázat kontakt s kolektivním nevědomím a s vlastními intuitivními vrstvami a takto získaný přehled transformovat a vyjadřovat.

Duševní rovina: Působení substance na této rovině je identické s těmi účinky, které má na spirituální úrovni.

Emocionální rovina: Umožňuje překonat velké problémy se závislostí, spoluzávislostí a návyky a získat nezávislost. Přináší sebelásku. Pomáhá integrovat mužský model role. Zeslabuje trému, strach z létání, z vody a technofobii.

Tělesná rovina: Příznivě působí proti neuroticky podmíněnému kašli, bolestem v dolní části zad a emocemi podmíněným návalům krve v hrudníku. Harmonizuje brzlík.

Místa vhodná k aplikaci: Po celém trupu.

Afirmace:
Otevírám se univerzální pravdě.

Zvláštnosti: Identické se zvláštnostmi u flakónu č. 92.
Zpět na stranu EQUILIBRIUM