B 94 ARCHANDĚL MICHAEL

Stacks Image 25070
Kombinace: světle modrá na světle žluté
Výsledná barva:
světle zelená
Čakra: od čakry plexus solaris po korunní čakru
Tarotová karta: Věž (rozšířená úroveň interpretace)
Symbolické vyjádření v I-t'ingu: nemá
Základní téma: Odevzdání individuální vůle Vůli Boží, bytí s Bohem.
Pozitivní aspekty osobnosti: Člověk, který chápe, že malé já (žlutá) musí být ochotné žít v souladu s božím plánem (modrá). Je ochotný odsunout své potřeby na druhé místo, neboť upřednostňuje větší dobro a mír obsažené ve Zdroji. Tento člověk důvěřuje procesu života a hledá dobrý aspekt všech situací. Dokáže se proto povznést nad všechna posuzování a připoutanosti, vyměnit je a odevzdat vědomí „Já jsem“. Tento člověk dokáže poskytnout sobě i druhým prostor, čas a porozumění, kterých je zapotřebí k tomu, aby člověk mohl žít vlastní integritu a světlo.

Ke zpracování: Tato kombinace nám možná napovídá, že už nepotřebujeme sahat po identitě založené na identifikaci s rolemi a starými vzorci chování. Pokud tyto vzorce důkladně prozkoumáme, nakonec nad námi ztratí svou moc. Tato lahvička nás učí prožívat plnost vlastního já a nalézat v sobě jednotu, soucítění a přijetí sebe sama. Archanděl Michael se často zobrazuje s mečem odsekávajícím nečistoty našeho nižšího já, s mečem, kterým zahubí draka ležícího u jeho nohou. Ve skutečnosti však jeho meč metaforicky představuje vhled a soucit. Vyšší vůli ve vztahu k vůli nižší. Tím tato lahvička vyzývá člověka k bitvě největší, k bitvě za to stát se jedním a odpoutat se od ega, od našeho menšího já. Všechno, co odmítáme, nás odděluje a brání našemu znovusjednocení s jediným zdrojem. Pomáhá nám odstranit zmatky a nalézt klid a mír.

Duševní rovina: Jsme vyzýváni jít hlouběji, důvěřovat, že se stane "Tvá vůle". K tomu je nutné opustit čistou logiku (žlutá) a naladit se do stavu boží milosti (modrá), v němž vyjadřujeme naši pravdu. Jsme-li ochotni vydat se na cestu do vlastního nitra za Pravdou, poskytne nám archanděl Michael porozumění a radost.

Emocionální rovina: Tento člověk se má oprostit od nižších emocí, které způsobují odpor, a nahradit je emocemi vyššími. Má přesunout energii do vyšších úrovní vědomí, kde nabyde důvěry, že vesmír přináší dobro všemu živému - včetně člověka. Má se plně odevzdat službě na vyšších úrovních

Místa vhodná k aplikaci: Podél páteře od solárního plexu až ke spodní části krku, kolem celého těla.

Afirmace:
Zbavuji se strachu a důvěřuji vyšší vůli.

Zvláštnosti: Je součástí andělské sady.
Zpět na stranu EQUILIBRIUM