B 96 ARCHANDĚL RAPHAEL

Stacks Image 25070
Kombinace: královská modř na královské modré
Výsledná barva:
královská modř
Čakra: přechod od sedmé k osmé
Tarotová karta: Měsíc (rozšířená úroveň interpretace)
Symbolické vyjádření v I-t'ingu: nemá
Základní téma: Připojení vědomí duše ke svému já.
Pozitivní aspekty osobnosti: V duši této osoby jsou aktivovány vyšší funkce mysli. Přijímá energii královské modři, proudící do hlubin jeho vlastního já. Tento člověk má ve svém nitru hluboký mír, který chce sdělovat světu. Je mu vlastní jasnost vidění, slyšení i myšlení. Představuje člověka, který směřuje k transformaci nebo tímto procesem již prošel. Uvědomuje si, jak by se tento sen měl zmanifestovat pro nejlepší dobro všech.

Ke zpracování: Tento člověk má možná velké problémy s otázkami přežití a bezpečnosti v materiálních aspektech života. Není schopen obrátit se do nitra a naslouchat hlasu svého vyššího já, který ho vede. Nechce se probudit ze sna, o kterém si myslí, že je reálný, neboť dostatečně nedůvěřuje své vnitřní moudrosti a nechápe vesmírné zákony a principy. Nedovoluje vnějším vjemům, aby dosáhly k jeho srdci a k mysli a tím odmítá rozvoj i jakoukoliv změnu. Jedná se o člověka, který pro stromy nevidí les.

Duševní rovina: Je zde silná touha postavit se v této chvíli tváří v tvář otázkám přežití a bezpečnosti. Tyto problémy musí nahradit hluboký mír, přesahující možnosti našeho rozumového chápání. Problémy bezpečnosti a přežití nám byly dány z určitého důvodu, který souvisí s nalezením rovnováhy mezi tím, co je teď a tím, co se od nás bude požadovat.

Emocionální rovina: Návrat kombinace modrá - modrá ve formě královské modři znamená možnost probuzení Velekněžky v našem nitru, možnost stát se nástrojem přijímání energie, která přichází komunikovat s naším nejvnitřnějším já.

Místa vhodná k aplikaci: Kolem vlasového porostu a koruny, kolem očních důlků a třetího oka.

Afirmace:
Všechno skryté se odhaluje před mou intuicí, která narůstá s jasností vize.

Zvláštnosti: Je součástí andělské sady.
Zpět na stranu EQUILIBRIUM