B 97 ARCHANDĚL URIEL

Stacks Image 25070
Kombinace: zlatá na královské modré
Výsledná barva:
smaragdově zelená
Čakra: od čakry plexus solaris po korunní čakru
Tarotová karta: Slunce (rozšířená úroveň interpretace)
Symbolické vyjádření v I-t'ingu: nemá
Základní téma: Starobylá moudrost zlatého paprsku svítá ve vědomé mysli.
Pozitivní aspekty osobnosti: Uriel je kombinace, která vypovídá o tom, co je v jádru našeho potenciálu, o ušlechtilosti zlaté v našem nitru. Tento člověk vybrušuje a tříbí svou nejvnitřnější podstatu, která pak může naplnit celou jeho osobnost a odhalit jeho pravou službu světu. Probouzí se k hlubokému míru ve svém nitru a nachází i autoritu a sílu, ležící v jeho nejvnitřnějším já.

Ke zpracování: Tento člověk možná blokuje plynutí moudrosti z nevědomí - odmítá uznat sluneční světlo jako zdroj životodárné energie. Možná se nedokáže dostat do kontaktu s pocity v hloubce své bytosti. Jeho přání být užitečný se může projevovat velmi povrchně nebo možná odmítá jakoukoliv formu služby. Srdci není dovoleno na této fyzické úrovni dávat dar lásky, přitom právě ona je tou pravou službou. Možná v sobě skrývá velké trauma, které si ani neuvědomuje, neboť ho poškodilo na nejrůznějších úrovních.

Duševní rovina: Tato lahvička vypovídá o jasném pohledu do hloubek našeho nitra. Hovoří o přijímání komunikace shora a o schopnosti rozvíjet ji v tomto chaotickém světě moudře a rozumně.

Emocionální rovina: Pojednává o celkovém našem vztahu k vlastnímu citovému aspektu a o tom, jakým způsobem budeme tyto city vyjadřovat ve své službě světu - ať už má jakoukoliv podobu. Jako by byly nyní schopné vystoupit do vědomé mysli energie lahvičky archanděla Michaela. Světlo naší inkarnační hvězdy svítá do nového dne. Po promíchání dá tato kombinace hlubokou smaragdovou zeleň - připomínka těm, kteří mají světu sloužit srdcem.

Místa vhodná k aplikaci: Okolo celého trupu, podél čela a vlasového porostu.

Afirmace:
Dovoluji světlu moudrosti svítit do mé nevědomé mysli.
Dovoluji duchovní komunikaci, aby se vyjadřovala mým srdcem.

Zvláštnosti: Je součástí andělské sady.
Zpět na stranu EQUILIBRIUM