SVĚTLE KORÁLOVÝ POMANDER

Barva: světle korálová
Číslo:
17
První slova Mika Bootha o pomanderu

Stejně jako zrození korálového pomanderu, tak světle korálový pomander se zrodil v době měsíčního zatmění. Tento čas je možné využít k symbolickému projasnění a vyčištění stagnujících oblastí našeho života. Zatmění je základním vesmírným nástrojem, který nám umožňuje zaměřit na ty oblasti našeho života, které jsou připraveny na změnu.

Světle korálový pomander nám pomáhá přijmout ty naše části, o kterých smýšlíme negativně. Tím nám pomáhá k větší sebelásce a k větší laskavosti k sobě samým.
Když odhalíme ty části o kterých smýšlíme v negativitě, můžeme si snáze uvědomit, že jsou naší neoddělitelnou součástí.

Světle korálový pomander nám může pomoci k přijetí hluboké radosti a osvobození a tím se stát součástí univerzálního vědomí. Vzhledem k tomu, korál je vnímán jako hluboké probuzení Kristovy energie je výjimečné to, že je možné 23. září spatřit Betlémskou hvězdu.

Na mentální úrovni má světlý korál má co dočinění s komunitní spoluprácí a pochopením toho, že vše souvisí se vším.

Světle korálový pomander nám může pomoci vyrovnat se se situacemi, kdy jsme mimořádně citliví. Tuto citlivost můžeme pociťovat jako spontánní vlny emocí pocházející z neznámého zdroje.

obsah: 25 ml
Zpět na stranu POMANDERY